Naše webové stránky používají cookies proto, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům. Správné nastavení možností Vašeho prohlížeče umožňuje blokovat, nebo odstranit cookies, ale může také způsobit, že stránky nebudou fungovat správně, nebo dokonce vůbec. Tím, že nadále budete používat stránky bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s použitím cookies.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Naše obchodní činnosti jsou spravedlivé a etické

 Etické podnikání jako samozřejmost

Pro nás je to jednoduché. Obchodujeme s ostatními stejným způsobem, jakým bychom si přáli, aby se obchodovalo s námi. Je zcela samozřejmé, že se v rámci Skupiny pro vnitřní klima dodržují a plní legislativní a smluvní požadavky. Vyžadujeme ty nejvyšší etické zásady od sebe samých, našich partnerů a dodavatelů.
Vzbuzujeme důvěru v našich zákaznících, dodavatelích a partnerech díky tomu, že změny se předesílají co možná nejdříve a že udržujeme otevřené komunikační cesty ve všech fázích smlouvy.

Naši zaměstnanci vždy jednají správně

Cílem TA Hydronics vždy bylo chovat se etickým a zákonným způsobem. Náš nový kodex chování tomuto přesvědčení dává konkrétnější podobu. Každý zaměstnanec je v souvislosti s tímto kodexem proškolen a uvědomuje si, co se od něj očekává. Zajištěním toho, že všichni zaměstnanci jednají zákonně a eticky, zaručujeme také to, že stejně jedná i podnik.