Naše webové stránky používají cookies proto, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům. Správné nastavení možností Vašeho prohlížeče umožňuje blokovat, nebo odstranit cookies, ale může také způsobit, že stránky nebudou fungovat správně, nebo dokonce vůbec. Tím, že nadále budete používat stránky bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s použitím cookies.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečné a atraktivní pracoviště

Nikdy nečiníme kompromisy ohledně podnikových zdravotních a bezpečnostních norem pro naše zaměstnance. Naší jedinou nejdůležitější povinností je zajistit, aby se každý, kdo pracuje pro TA Hydronics, cítil bezpečně a zachoval si pevné zdraví. Poskytujeme školení a informace o těchto otázkách a průběžně zajišťujeme, aby byl jakýkoli incident okamžitě prověřen a zaznamenán.

Zavazujeme se k tomu, že budeme našim zákazníkům poskytovat bezpečné produkty a služby, jež jsou bez rizika a splňují či překonávají úroveň kvality, kterou jim slibujeme.

Staráme se o své vlastní lidi

Prospěch našich zaměstnanců je pro nás výsostně důležitý. Zde je několik příkladů toho, co děláme s cílem postarat se o své vlastní zaměstnance.

Někdy mohou nejlépe fungovat ta nejjednodušší řešení. Pokaždé, když se u nás přihodí úraz nebo nastane nebezpečná situace, zapíchne se do příslušného místa na mapě barevný špendlík. Tato mapa se stává vizuálním nástrojem k určení potenciálních oblastí výskytu úrazů. Například v důsledku několika nebezpečných situací v jedné konkrétní chodbě vznikl celý shluk špendlíků. Po prošetření bylo zjevné, že problém způsobuje slepý roh. Oním jednoduchým a účinným řešením pak bylo zrcadlo.

I když se všichni maximálně snaží, k nehodám bohužel čas od času dochází. Když se u nás určitý člověk z jakéhokoli důvodu vrací do práce, ujišťujeme se, že se cítí na úkoly, které mu svěřujeme.

A naše úsilí je odměňováno. Úrazovost s důsledkem časové ztráty (lost time accident rate) je standardním zdravotním a bezpečnostním měřítkem. Jde o počet úrazů vedoucích ke třem nebo více dnům nepřítomnosti dělený každými 100 000 odpracovanými hodinami. Jak vidíte na grafu, v posledních třech po sobě jdoucích letech se snižuje.