Naše webové stránky používají cookies proto, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům. Správné nastavení možností Vašeho prohlížeče umožňuje blokovat, nebo odstranit cookies, ale může také způsobit, že stránky nebudou fungovat správně, nebo dokonce vůbec. Tím, že nadále budete používat stránky bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s použitím cookies.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Inovace

Ještě nikdy předtím zde nebyla taková příležitost těžit ze zkušeností.

Žádná jiná společnost nepokrývá tak rozsáhlou část oblasti hydronických soustav jako TA Hydronics. Dnes již není potřeba, aby bylo do konstrukce či renovace hydronické soustavy zapojeno velké množství společností. Nyní naleznete všechny znalosti, produkty a odborné zkušenosti, které byste mohli potřebovat, u jednoho jediného zdroje. V tomto ohledu razíme cestu vpřed.

TA Hydronics využívá jedinečných hlubokých znalostí oboru a potřeb zákazníků k řízení rozsáhlého programu výzkumu a vývoje

Náš závazek k inovaci je založen na nacházení těch správných odpovědí na důležité otázky z oblasti hydroniky. Úzká spolupráce s našimi zákazníky nám umožnila skutečně proniknout do jejich současných i budoucích potřeb. Tyto poznatky určují směr vývoje nových řešení a služeb a zajišťují, že naše práce je pro vás vždy přínosem.

Inovativní lidé

Velmi významně investujeme do výzkumu a vývoje, vždy s cílem optimalizovat účinnost ve všech částech soustavy. Díky tomu, že TA Hydronics byla vytvořena spojením tří oblastí odbornosti, výsledná síla výzkumu a vývoje je v oboru zcela jedinečná. Jako skutečně globální společnost čerpáme při vývoji nových řešení ze širokého spektra odborných znalostí a zkušeností. To také vedlo k vytvoření četných Center technické podpory TA Hydronics po celém světě, která poskytují takový druh služeb, který je sám o sobě inovativní.

Centra technické podpory se starají o to, aby byly odborné znalosti přímo dostupné všem, kdo jsou zapojeni do rozsáhlých projektů, a jsou schopna pomoci se vším od úskalí při návrzích až po složité hydronické výpočty.

Inovativní řešení

Neustále se snažíme vylepšovat technologie v oblasti hydroniky a v současnosti používáme lineární konstrukční pojetí k revolučnímu převratu v konstrukčním pojetí ventilů. Tato technologie linearizuje průtok a poskytuje našim zákazníkům výhody jako větší účinnost, minimální riziko kavitace, minimální hlukové projevy a snadnější montáž díky menší velikosti a hmotnosti produktu. To je jen dalším příkladem inovace pro užitek zákazníků IMI Hydronic Engineering všude na světě.