Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Miljø

Minimal miljøbelastning

Vi bestræber os på at minimere miljøbelastningen ved vores virksomhedsdrift. Alle i organisationen undervises i virksomhedens miljøprogram.

Vi vælger materialer og fremstillingsmetoder, som belaster miljøet mindst muligt. Vores produkter er ikke skadelige for miljøet og kan genbruges, når de kasseres. Vi sikrer, at vores fremstillings- og produktionsprocesser ikke giver anledning til udslip i vandmiljøet, og vi bestræber os på at opretholde et lavt niveau af CO2-emission.