Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Sundhed og sikkerhed

En sikker og attraktiv arbejdsplads

Vi går aldrig på kompromis med vore medarbejderes sundhed og sikkerhed. Vores højst prioriterede ansvar er at sikre, at alle, der arbejder for IMI Hydronic Engineering, føler sig trygge og bevarer deres gode helbred. Vil tilbyder undervisning og information i disse emner og sikrer løbende, at ethvert uheld omgående følges op og registreres

Vi bestræber os på at forsyne vore kunder med sikre produkter og serviceydelser, som er trygge og opfylder eller overgår det kvalitetsniveau, vi har lovet dem.

Vi tager os af vore egne

Vores medarbejderes ve og vel ligger os meget stærkt på sinde. Her følger en række eksempler på, hvordan vi tager os af dem.

Nogle gange er de enkle løsninger også de mest effektive. Hver gang vi oplever en ulykke eller en nærved-ulykke, sætter vi en farvet nål det pågældende sted på et kort. Kortet bliver dermed et visuelt værktøj til identificering af potentielle ulykkesområder. For eksempel var adskillige nærved-ulykker på en bestemt gangbro årsag til en hel klynge af nåle. Da vi undersøgte sagen, blev det klart, at et hjørne med dårlige oversigtsforhold var årsag til problemerne. Et spejl var den enkle, effektive løsning.

Men selv om alle gør alt, hvad de kan, kan der alligevel ske ulykker ind imellem. Når en person vender tilbage til arbejdet, uanset årsagen til fraværet, sørger vi for, at de han eller hun er fortrolig med de opgaver, han eller hun har.

Og vore anstrengelser betaler sig. Tidstabsfrekvensen som følge af ulykker er en standardiseret målestok for sundhed og sikkerhed. Den beregnes som antallet af ulykker, der resulterer i tre eller flere sygedage, divideret med 100.000 arbejdstimer. Som du kan se af diagrammet, har dette tal været faldende tre år i træk.