Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Automatyczne równoważenie hydrauliczne grzejników – łatwe, proste i bezpieczne za pomocą A-exact w technologii AFC

A-exact - Automatyczny zawór termostatyczny z ogranicznikiem przepływu
Download here (.PDF)

Automatyczny zawór termostatyczny A-exact w technologii AFC

Automatyczne równoważenie hydrauliczne grzejników – łatwe, proste  i bezpieczne za pomocą A-exact w technologii AFC

Niezależnie od rodzaju źródła ciepła i rodzaju ogrzewania, hydrauliczne równoważenie jest w centrum zainteresowania, jeśli chodzi  o efektywność energetyczną. Nie bez powodu: zrównoważone systemy są do 35% bardziej efektywne niż systemy tradycyjne.  Dlatego Heimeier stworzył technologię AFC (Automatic Flow Control) i wyposażył w unikalny ogranicznik przepływu zawór termostatyczny A-exact .

 A-EXACT

Unikalne cechy produktów w technologii AFC:

 • Zintegrowany automatyczny ogranicznik przepływu
 • Eliminuje zjawisko nadprzepływów
 • Prostota nastawy, skala ułatwiająca wykonanie nastawy przepływu projektowego
 • Umożliwia dużą elastyczność  systemu - rozbudowa instalacji nie wymaga korekty nastaw
 • Perfekcyjny dla instalacji modernizowanych, zwłaszcza tam gdzie nie ma projektu
 • Skala ułatwiająca wykonanie nastawy przepływu projektowego
 • Zakres przepływu A-exact :10 do 150 l/ h;
 • Bezszumna praca zaworu nawet przy ∆p do 60kPa

Fakty przemawiające za zastosowaniem technologii AFC :

 • Poprawnie zrównoważona hydraulicznie instalacja grzewcza pozwala ograniczyć zużycie energii aż do 35%.
 • Nadprzepływ obniża efekt kondensacji nawet o 20%, co znacząco pogarsza efektywność kotła kondensacyjnego
 • Zrównoważenie hydrauliczne instalacji HVAC pozwala zredukować koszty zużycia energii elektrycznej do napędu pomp aż o 40%.
 • W systemach grzewczych podniesienie temperatury w pomieszczeniu o 1°C, powoduje wzrost rocznych kosztów eksploatacyjnych od 6 do 11%.
 • Wydłużenie czasu porannego rozruchu o każdą kolejną godzinę, powoduje niepotrzebny wzrost całkowitego zużycia energii aż o 1,25%.
 • Precyzyjne zawory termostatyczne pozwalają ograniczyć koszty zużycia energii aż do 28% w porównaniu do zastosowania ręcznych zaworów grzejnikowych

Więcej faktów opisujących jak można zaoszczędzić energię w podręczniku „Energy Insights - Efektywność energetyczna instalacji hydraulicznych

Nowa technologia automatycznego równoważenia hydraulicznego pomaga instalatorom i użytkownikom systemów grzewczych na oszczędność kosztów i energii przy zachowaniu komfortu i niezawodności działania.

Autor: Sławomir Świątecki

Download here (.PDF)