Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Veiligheid eerst

Een veilige en aantrekkelijke werkplek

Wat betreft het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers doen wij geen concessies. Onze grootste verantwoording is het waarborgen van de veiligheid en het handhaven van een goede gezondheid van alle werknemers bij IMI Hydronic Engineering. Alle medewerkers vergaren door het volgen van cursussen de hiertoe benodigde kennis en zijn verplicht om ieder incident of bijna incident onmiddellijk te rapporteren zodat onderzoek naar de oorzaak kan plaatsvinden. 

Wij zorgen voor onze medewerkers

Het welzijn van onze medewerkers staat bij IMI Hydronic Engineering hoog in het vaandel.  Onderstaand geven wij u een indruk over een aantal zaken welke wij hanteren om het beste voor onze medewerkers te doen.

Een eenvoudige oplossing is meestal de beste oplossing.  Telkens wanneer er ergens een ongeluk of bijna ongeluk plaatsvindt, wordt er op die plaats een gekleurd pennetje op de kaart gezet.  Deze kaart wordt als het ware een visueel hulpmiddel om potentieel gevaarlijke gebieden te identificeren. Zo vonden in een bepaalde gang bijvoorbeeld meerdere incidenten plaats wat een verzameling pennetjes tot gevolg had. Uit nader onderzoek bleek dat een blinde hoek hiertoe de oorzaak was. Een spiegel vormde een simpele en doeltreffende oplossing. Zelfs wanneer iedereen zijn best doet, kunnen er altijd nog ongelukken voorkomen. Wanneer een van onze medewerkers door ziekte afwezig is geweest dan zullen wij bij terugkeer onderzoeken of men de taak waar men voor staat wel aan kan. Dit ongeacht de oorzaak van de afwezigheid. Ervaring leert dat onze inspanning hiertoe resultaat geeft. De mate van verloren tijd, veroorzaakt door ongelukken, is een standaard referentiemeting voor Veiligheid en Welzijn.  Dit is het aantal ongelukken dat in drie of meer dagen afwezigheid per 100.000 werkuren resulteert. Uit de grafiek blijkt dat dit de laatste drie jaar is geminimaliseerd.