Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Milieu

Minimale invloed op het milieu

Wij willen de negatieve invloed van onze werkzaamheden op het milieu tot een minimum beperken. Al onze medewerkers worden binnen het kader van ons milieuprogramma opgeleid om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Wij gebruiken materiaal en productiemethodes die een zo gering mogelijke invloed op het milieu hebben. Onze producten zijn niet schadelijk voor het milieu en kunnen na hun nuttige levensduur worden gerecycled. Wij waarborgen dat onze fabricage en productieprocessen milieuvriendelijk zijn en dat afvalwater wordt gezuiverd en niet in open riolen wordt geloosd. Wij streven ernaar om de uitstoot van CO2 op een laag niveau houden.