Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Energie rendement

Klimaatveranderingen kunnen worden beperkt door efficiënte regelingen van klimaatsystemen. IMI Hydronic Engineering is de industriële leider als het gaat om het vinden van groene oplossingen. Een nauwkeurige regeling van het binnenklimaat zal bijdragen aan een lager energieverbruik en als gevolg daarvan een lagere CO2 uitstoot.

Daden zeggen meer dan woorden

Er voltrekt zich een revolutie die samengaat met een groeiend globaal bewustzijn betreffende klimaatveranderingen. De roep om dringend te handelen wordt met de dag luider. Om klimaatveranderingen te stoppen, moeten we binnen beginnen met het optimaliseren van onze verwarmings- en koelsystemen.

Waarom en hoe?

80% van alle huidige gebouwen zullen er de komende 50 jaar ook nog staan. Dit houdt in dat we met duurzaamheid meer moeten doen dan er alleen over spreken. Bij IMI Hydronic Engineering weten wij dat moderne, groene energie-efficiënte oplossingen noodzakelijk zijn bij nieuwbouw of renovatie. Met de juiste kennis en de toepassing van specifieke systeemtechnologie kan het energie rendement van gebouwen aanzienlijk worden verbeterd. Dit om tegemoet te komen aan sociale, economische en milieueisen. Het resultaat zal zijn een langere levensduur van de systemen, een geringere CO2 uitstoot en toenemende besparingen van het energieverbruik.

Kantoor- en bedrijfsgebouwen nemen 40% van het globale energiegebruik voor hun rekening

Renovatie van het HVAC-systeem is één van de meest efficiënte manieren om de energiekosten en de CO2 uitstoot van een gebouw te verminderen. 50% van het energiegebruik van een gebouw komt voor rekening van het HVAC-systeem. Een geoptimaliseerd systeem kan een besparing tot wel 30% opleveren. Dit kan niet alleen in besparingen worden omgezet, maar ook in een beter resultaat bij verhuur van gebouwen. Van de moderne groene energie-efficiënte gebouwen staat slechts 3% leeg. Dit in tegenstelling tot het marktgemiddelde van 10-15% (bron: ING Real Estate). Bij IMI Hydronic Engineering begrijpen wij dat veel van de huidige gebouwen er nog jarenlang zullen staan, derhalve zijn wij er zeker van dat de optimalisering van een hydronisch systeem de sleutel vormt tot een “duurzaam” gebouw met een lange en nieuwe toekomst.