Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Energieffektivitet

Reduksjon av klimaendringene kan starte med effektiv inneklimakontroll. IMI Hydronic Engineering er bransjeledende på grønne løsninger for inneklimakontroll.

Handling sier mer enn ord

En revolusjon har startet, med økende global bevissthet om klimaendringer og det akutte behovet for handling. For å kjempe mot klimaendringer utendørs, må vi starte med å endre klimaet innendørs.

Hvorfor og hvordan

80 % av bygningene som finnes i dag vil være her de neste 50 årene. Det betyr at vi må gjøre bærekraft til mer enn bare et samtaletema. Vi i IMI Hydronic Engineering forstår at moderne, grønne og energieffektive løsninger er nødvendig når man vurderer nybygg eller renoveringer. Vi forstår at med god kunnskap og implementering av riktig systemteknologi, kan energieffektiviteten forbedres for å tilfredsstille sosiale og økonomiske krav, med lengre levetid, mindre miljøbelastning og lavere kostnader som resultat.

40 % av verdens energi brukes i bygninger

Renovering av VVS-systemer er en av de mest effektive måtene å redusere energikostnadene og miljøbelastningen for en bygning på. I snitt står varme- og kjølesystemer for 50 % av en bygnings energiforbruk, og et optimalisert system kan spare inntil 30 %. Dette innebærer ikke bare reduserte kostnader, men også økte inntekter. Moderne grønne og energieffektive bygninger har gjennomgående kun 3 % ledig areal mot et markedsgjennomsnitt på 10-15 % (ING real estate). I IMI Hydronic Engineering innser vi at mange av dagens bygninger vil være her i mange år fremover, så vi tror at det å lage et bærekraftig hydronisk system er nøkkelen til å sikre en lang levetid med minimalt energiforbruk.