Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Innovasjon

Vårt sterke fokus på innovasjon er basert på å finne det rette svaret på aktuelle problemstillinger innenfor hydronisk distribusjon. Nært samarbeid med våre kunder har gitt oss innsikt i deres nåværende og fremtidige behov. Dette styrer måten vi utvikler nye løsninger og tjenester på, og sikrer at arbeidet vi utfører alltid er til din fordel.

Innovative mennesker

Vi investerer tungt i forskning og utvikling, og alltid med sikte på å optimalisere effektiviteten i hele systemet. Som et globalt selskap trekker vi på vårt spekter av ekspertise og erfaring fra hele verden når vi utvikler nye løsninger. Dette har ledet frem til dannelsen av flere IMI Hydronic Engineering Engineering Support Centre over hele verden. Våre Engineering Support Centre gjør spesialiserte kunnskaper direkte tilgjengelig for de som er involvert  i store prosjekter, og kan bistå ved designutfordringer og med hydroniske beregninger.

Innovative løsninger

Vi arbeider hele tiden med å forbedre våre produkter og systemløsninger. Et eksempel på dette er våre trykkstabiliserte reguleringsventiler og differansetrykk-regulatorer med in-line-design. Denne teknologien bidrar til minimal risiko for kavitasjon og støy, og enklere montering på grunn av redusert produktstørrelse og vekt. Det er enda et eksempel på innovasjon som gir fordeler for IMI Hydronic Engineering kunder over hele verden.