Brukervilkår
Din bruk av dette nettstedet ("nettstedet") og forholdet mellom deg og IMI Hydronic Engineering ("oss" og "vi") er underlagt følgende vilkår og betingelser ("brukervilkår"). Vennligst les dem nøye da de kan ha innvirkning på dine rettigheter og forpliktelser i henhold til loven. Dersom du ikke er enig i disse brukervilkårene skal du ikke registrere deg på eller bruke nettstedet. Ved eventuelle spørsmål angående brukervilkårene, vennligst ta kontakt på contact.tah@tahydronics.com. I tillegg til disse brukervilkårene ber vi deg også om å lese vår personvernpolicy.

SIST OPPDATERT: 25. juli 2013
1. Vi er IMI Hydronic Engineering SA, og vi eier og driver nettstedet.
2. Din bruk av nettstedet er underlagt følgende brukervilkår. Ved å bruke nettstedet aksepterer og samtykker du i at du er bundet av disse brukervilkårene. Vi kan fra tid til annen gjøre endringer i disse brukervilkårene. Rimelige tiltak vil bli truffet for å gi melding om slike endringer, herunder publisering av revidert versjon av disse brukervilkårene på nettstedet. Du kan se når vi siste endret disse brukervilkårene ved å sjekke vår "SIST OPPDATERT" informasjon over. Ved bruk av nettstedet etter endringer i disse brukervilkårene aksepterer du disse endringene.

3. Du er selv ansvarlig for all tilgang til nettstedet via din internettforbindelse, selv om det er en annen person som bruker tjenesten.

4. Vi forbeholder oss retten til å begrense din tilgang til nettstedet eller deler av dette. Enkelte områder på nettstedet har begrenset tilgang og kan kreve registrering og være underlagt andre betingelser. Hvis vi gir deg tillatelse til å bruke områder med begrenset tilgang, har vi til enhver tid rett til å trekke tilbake tillatelsen (herunder ved brudd på disse brukervilkårene).
5. Vi vil ta rimelige forholdsregler for å sikre at nettstedet til enhver tid er tilgjengelig. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettstedet eller dets individuelle funksjoner eller deler alltid vil være tilgjengelige og/eller uten feil. Det kan særlig være problemer med tilgang i perioder med implementering av oppgraderinger eller utførelse av essensielt vedlikehold av nettstedet.
6. Immaterielle rettigheter på nettstedet, og alt av tekst, bilder, videoer og annet innhold som gjøres tilgjengelig, eies av oss og våre lisensgivere.  Det er ikke tillatt å skrive ut eller på annen måte kopiere slikt innhold uten uttrykkelig forhåndstillatelse fra oss.
7. Nettstedet leveres på en "som det er" basis, og vi gir ingen garantier vedrørende kvalitet, fullstendighet eller nøyaktighet i noe innhold som gjøres tilgjengelig på nettstedet. I den grad det er tillatt etter loven, ekskluderer vi uttrykkelig:
7.1   alle betingelser, garantier og andre vilkår som på annen måte i henhold til lov kan forstås som del av disse brukervilkårene; og
7.2   ethvert ansvar overfor deg, enten som følge av brukervilkårene eller på annen måte i forbindelse med din bruk av nettstedet.

Det foregående er en omfattende ansvarsbegrensning som gjelder skader av alle slag, inkludert (men ikke begrenset til) skadeserstatning, direkte og indirekte skade, følgeskade, tap av data, inntekt eller fortjeneste, tap av eller skade på eiendom og krav fra tredjeparter. Til tross for det foregående er det ingenting i disse brukervilkårene som er ment å fraskrive eller begrense eventuelt ansvar som etter loven ikke kan fraskrives eller begrenses, og da særlig skal utelukkelse og begrensning i denne klausulen ikke begrense eventuelle rettigheter du har som forbruker i henhold til lokal lov eller andre lovbestemte rettigheter som ikke kan utelukkes, og skal ikke på noen måte utelukke eller begrense IMI Hydronic Engineering SA sitt ansvar overfor deg for dødsfall eller personskade som er en følge av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte eller agenter.
8. Din tillatelse til å bruke nettstedet gjelder for deg personlig og kan ikke overføres, og du kan ikke bruke nettstedet til kommersielle formål. Din bruk av nettstedet er på betingelse av at du overholder regler for oppførsel spesifisert i disse brukervilkårene, og du samtykker i at du ikke skal:
8.1 bruke nettstedet til bedrageri eller andre ulovlige formål;
8.2 bruke nettstedet til å ærekrenke, misbruke, trakassere, forfølge, true eller på annen måte krenke andres rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, andres rett til privatlivets fred eller offentliggjøring.
8.3 utgi deg for en annen person eller enhet, oppgi falsk eller på annen måte gi uriktig fremstilling av din tilknytning til andre personer eller enheter i forbindelse med nettstedet; eller uttrykke direkte eller indirekte at vi går god for dine utsagn;
8.4 manipulere eller forstyrre driften av nettstedet eller de servere eller nettverk som benyttes for å gjøre nettstedet tilgjengelig; eller bryte eventuelle krav, prosedyrer, politikk eller regelverk for slike nettverk;
8.5 i forbindelse med nettstedet, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig virus, trojanere, dataormer eller andre datakoder som er skadelige eller uønskede eller kan eller er ment å skade driften av, eller overvåke bruken av, eventuell maskinvare, programvare eller utstyr.
8.6 gjengi, kopiere, selge, videreselge eller på annen måte utnytte kommersielt noen del av, bruk av eller tilgang til nettstedet.
8.7  modifisere, tilpasse, oversette, tilbakekonstruere, dekompilere eller demontere noen del av nettstedet. Ønsker du å tilbakekonstruere noen del av nettstedet for opprettelse av kompatibelt program, kan du kontakte oss for grensesnittdata som vi kan stille rådighet forutsatt at vi kan verifisere din identitet og andre opplysninger;
8.8 fjerne eventuelle meldinger om opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter fra nettstedet eller materiell som stammer fra nettstedet; 
8.9 bruke rammeteknikk eller gjengi noen del av nettstedet uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra oss;
8.10 opprette en database gjennom systematisk nedlasting og lagring av nettstedets innhold;
8.11 bruke eventuell manuell eller automatisk anordning for å samle innhold fra nettstedet, eller gjengi eller gå utenom nettstedets navigasjonsstruktur eller presentasjon, uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra oss. Til tross for det foregående gir vi operatører av allment tilgjengelige søkemotorer online begrenset tillatelse til å bruke søkeapplikasjoner for gjengivelse av materiale fra nettstedet kun til det formål og kun i den utstrekning som er nødvendig for å produsere allment tilgjengelige søkbare indekser av slikt materiale og kun i forbindelse med hver operatørs søketjeneste online.
Vi forbeholder oss retten til å oppheve disse unntakene, enten generelt eller i spesifikke tilfeller.
9. Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder og ressurser online. Vi er ikke ansvarlige for, og går ikke god for, slike eksterne nettsteder eller ressurser. Din bruk av tredjeparts nettsteder og ressurser er på eget ansvar.
10. For å registrere deg på nettstedet må du være fylt 18 år. Du må sikre at alle opplysninger du oppgir ved registrering eller i andre sammenhenger er korrekte og fullstendige. Du må umiddelbart informere oss om eventuelle endringer i opplysningene du har oppgitt ved registrering ved å oppdatere dine personlige detaljer slik at vi kan kommunisere effektivt med deg.
11. Vi kan eget skjønn suspendere eller kansellere din registrering umiddelbart dersom du misligholder noen av dine forpliktelser i henhold til disse brukervilkårene.  Du kan til enhver tid kansellere din registrering ved å informere oss skriftlig på contact.tah@tahydronics.com. Suspendering eller kansellering av din registrering og tillatelse til bruk av nettstedet skal ikke påvirke noen partenes lovfestede rettigheter eller forpliktelser.
12. Du kan opprette lenke til dette nettstedet dersom:
12.1  lenken er rettskaffen og lovlig og ikke er presentert på en måte som er:
12.1.1 misledende eller indikerer noen form for tilknytning, godkjenning eller bekreftelse av oss som ikke eksisterer, eller er
12.1.2  skadelig for vårt rykte eller ryktet til noen av våre tilknyttede selskaper;
12.2 du har rett til i henhold til loven, samt teknisk evne til, å fjerne lenken umiddelbart og til enhver tid etter forespørsel fra oss om å gjøre dette;
12.3  lenken er til dette nettstedets hjemmeside på følgende URL http://www.tahydronics.com/
12.4 lenken vil ikke føre til at dette nettstedet eller innhold på dette nettstedet blir:
12.4.1 integrert i eller "rammet inn" av et annet nettsted, eller
12.4.2 vist på en måte som avviker fra vår opprinnelige intensjon.
Vi forbeholder oss retten til å kreve at du umiddelbart fjerner eventuelle lenker til nettstedet, og du skal umiddelbart og til enhver tid rette deg etter forespørsel fra oss om å fjerne slik lenke.
13. Disse brukervilkårene er underlagt engelsk lovgivning. Vi vil forsøke å løse eventuelle uenigheter raskt og effektivt.  Hvis du ikke er tilfreds med vår håndtering av uenigheter og du ønsker å gå til rettssak må dette skje i England.​

Brukervilkår