Miljö

Våra lösningar är skonsamma mot miljön, likaså är vårt agerande. 

Minimering av vår miljöpåverkan ​
En av de viktigaste riktlinjerna inom IMI Hydronic Engineering är att se till att vårt agerande, våra tillverkningsprocesser och våra produkter får så liten miljöpåverkan som möjligt. Varje medarbetare får utbildning och agerar utifrån vår miljöpolicy.
Rena och gröna produktionsprocesser 
Vi använder bara material som har låg miljöpåverkan och kan återanvändas när de tas ur bruk. Vi strävar också efter att införa de renaste och grönaste produktionsprocesserna, allt för att minimera CO2- utsläppen. 

Miljö