Vår webbplats använder cookies för att bättre tillgodose dina behov. Genom att ställa in din webbläsare kan du blockera eller ta bort cookies. Detta kan dock leda till att webbplatsen inte fungerar korrekt eller inte alls. Genom att fortsätta använda webbplatsen, utan ändringar i din webbläsares inställningar, samtycker du till användning av cookies.
Läs mer om vår personuppgiftspolicy och hantering av cookies.

Energieffektivitet

Genom att reglera vårt inomhusklimat effektivare kan vi bidra till att bromsa klimatförändringen. IMI Hydronic Engineering är ledande på gröna lösningar för reglering av inomhusklimat.

Åtgärder säger mer än ord

Den växande globala insikten om klimatförändringen och det aktuella behovet av åtgärder har dragit igång en revolution. För att kunna bekämpa klimatförändringen utomhus måste vi börja med klimatförändring inomhus.

Varför och hur?

80% av dagens fastigheter kommer att finnas kvar även om 50 år. Detta innebär att vi måste skapa hållbarhet för framtidenVi på IMI Hydronic Engineering inser att moderna, gröna, energieffektiva lösningar är ett måste när vi tittar på nybyggnationer och ombyggnader. Vi förstår att vi med rätt kunskap och utveckling inom systemteknik kan höja energieffektiviteten och på så vis klara både sociala och ekonomiska krav. Detta kan leda till längre strukturella livslängd, mindre koldioxidutsläpp och lägre utgifter.

40% av världens energi används i byggnader

Renovering av VVS-systemet är ett av de mest effektiva sätten att minska byggnadens energikostnader och koldioxidutsläpp. 50% av den energi som används i en byggnad används i VVS-systemet, och en optimering av systemet kan ge en energibesparing på upp till 30%. Detta ger inte bara lägre kostnader utan även högre avkastning. Moderna, gröna, energieffektiva byggnader har bara 3% outhyrda lokaler, mot ett medelvärde på 10 till 15% på marknaden som helhet. Vi på IMI Hydronic Engineering inser att många av dagens byggnader kommer att finnas kvar under många år. Därför tror vi att ett hållbart hydroniskt system är nyckeln till lång livslängd och minimal energiåtgång.