Vår webbplats använder cookies för att bättre tillgodose dina behov. Genom att ställa in din webbläsare kan du blockera eller ta bort cookies. Detta kan dock leda till att webbplatsen inte fungerar korrekt eller inte alls. Genom att fortsätta använda webbplatsen, utan ändringar i din webbläsares inställningar, samtycker du till användning av cookies.
Läs mer om vår personuppgiftspolicy och hantering av cookies.

Säkerheten först

En säker och tilltalande arbetsplats

Vi kompromissar aldrig med personalens hälsa och säkerhet. Vår enskilt viktigaste skyldighet är att se till att alla som arbetar för IMI Hydronic Engineering känner sig trygga och behåller hälsan. Vi tillhandahåller utbildning och information kring hälsa och säkerhet och följer kontinuerligt upp och registrerar alla tillbud.Vi åtar oss att leverera säkra produkter och tjänster till våra kunder, produkter som väl uppfyller de kvalitetslöften vi utlovar.

Vi ser efter våra egna

Personalens välbefinnande är av yttersta vikt för oss. Här har vi några exempel på vad vi gör för att ta hand om våra egna.

Det är oftast den enkla lösningen som är den bästa. Varje gång det inträffar en olycka eller ett tillbud sätter vi en färgad sticka på en särskild plankarta.  Denna karta blir då ett synligt verktyg för identifiering av tänkbara olycksområden. Vi hade t ex har flera tillbud på en viss plats och fick då en samling med stickor på den platsen på kartan.  Nä vi undersökte detta visade det sig ganska snart att det var ett blint hörn som orsakade problemen.  En spegel var den lika enkla som självklara lösningen.

Olyckor uppstår i bland, även om alla verkligen anstränger sig för att undvika dem.  När en person kommer tillbaka till arbetet, oavsett skälet till frånvaron, ser vi till att de känner sig bekväma med sina arbetsuppgifteroch vi får lön för mödan!

Antalet olyckor med frånvaro som följd används ofta som ett mått på hälsa och säkerhet. Det värde vi då använder är antalet olyckor som leder till tre eller fler frånvarodagar dividerat med antalet arbetstimmar multiplicerat med 100 000. Som du ser i diagrammet har detta värde sjunkit de tre senaste åren.

Vid besök av Ljungfabriken

Före ert besök på vårt företag i Ljung, Sverige,har du möjlighet att ta del av vår Hälsa- och Säkerhetsfilm.

Vänligen klicka på länken nedan och du kommer att omdirigeras till youtube.com

Hälsa- & Säkerhetsfilm