Vår webbplats använder cookies för att bättre tillgodose dina behov. Genom att ställa in din webbläsare kan du blockera eller ta bort cookies. Detta kan dock leda till att webbplatsen inte fungerar korrekt eller inte alls. Genom att fortsätta använda webbplatsen, utan ändringar i din webbläsares inställningar, samtycker du till användning av cookies.
Läs mer om vår personuppgiftspolicy och hantering av cookies.

Innovation

Inget annat företag täcker så mycket mark med hydroniska distributionssystem som IMI Hydronic Engineering. Nu behöver det inte längre vara en hel massa företag inblandade vid konstruktion eller renovering av ett hydroniskt system. Nu hittar du all den kunskap och alla de produkter du kan tänkas komma att behöva på ett och samma ställe. Vi banar vägen för dig.

Här på IMI Hydronic Engineering bedriver vi ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete till gagn för både branschen och våra kunder.

Vår vilja att utveckla bygger på att vi hittar rätt svar på relevanta frågor kring hydronisk distribution. Vårt nära samarbete med våra kunder har givit oss verklig insikt i dagens och framtidens behov. Det är detta som styr vårt arbete med utveckling av nya lösningar och tjänster och ser till att det arbete vi lägger ner blir till glädje för dig.

Innovativa medarbetare

Vi investerar i forskning och utveckling och har alltid målet att optimera effektiviteten i hela systemet. IMI Hydronic Engineering har bildats genom en förening av tre kompetensområden, vilket har lett till en forsknings- och utvecklingsresurs som är unik inom industrin. Eftersom vi är ett verkligt globalt företag utnyttjar vi ett brett spektrum av kunskap och erfarenhet när vi tar fram nya lösningar. Detta har också lett till att vi bildat flera supportcenter med namnet IMI Hydronic Engineering Engineering Support Centre över hela världen, som tillhandahåller en enastående, i sig innovativ service.

Dessa center gör vår specialkunskap tillgänglig direkt för dig som är engagerad i stora projekt, och vi kan där bistå med allting från konstruktionsutmaningar till komplexa hydroniska beräkningar.

Innovativa lösningar

Vi strävar alla efter bättre hydronisk teknik och använder idag inlinekonstruktion för att revolutionera ventilkonstruktionen. Denna teknik ger det perfekta flödet och våra kunder sådana fördelar som bättre effektivitet, mindre risk för kavitation, lägsta möjliga ljudnivå och enklare installation genom mindre storlek och lägre vikt. Detta är bara ytterligare ett exempel på utveckling som gynnar IMI Hydronic Engineering kunder över hela världen.

HYDRONIKENS FRAMTID LIGGER I TRYGGA HÄNDER