Jak funguje technologie AFC?

  • Regulátor průtoku se nastaví na vypočítanou hodnotu průtoku otáčením číselné stupnice pomocí nastavovacího klíče.
  • Pokud dojde k navýšení průtoku vlivem stoupajícího diferenčního tlaku, pouzdro automaticky omezí průtok na nastavenou hodnotu. Nastavený průtok není nikdy překročen.
  • V případě, že průtok poklesne pod nastavenou hodnotu, pružina zatlačí pouzdro zpět do výchozí polohy.