Palazzo di Fuoco v italském Miláně

Palazzo di Fuoco, komplex na Loretánském náměstí nedaleko milánského hlavního nádraží, bude renovován.

Palazzo di Fuoco, komplex na Loretánském náměstí nedaleko milánského hlavního nádraží se bude renovovat. "Ohnivý palác" vděčí za své jméno zvláštnímu nočnímu osvětlení, které zdobí jeho fasádu od jeho postavení na počátku 60. let 20. století. Areál má rozlohu 16 000 m2 a jedenáct podlaží, která zahrnují nádvoří, obchody a kanceláře. V rámci připravované rekonstrukce bude obnoveno vnitřní nádvoří a uzavřeno prosklenou a klimatizovanou střechou, čímž vznikne celoroční místo setkávání. Budova si zachová vnější panorama, ale bude mít aktualizovaný a moderní vzhled a atmosféru s led RGB na fasádě obrácené k Loretánskému náměstí.

Výzva v oblasti hydroniky

Palazzo di Fuoco má při své renovaci velmi vysoké ambice a usiluje o dosažení energetické třídy A3 (v době přípravy projektu nejvyšší třídy v Itálii) a "Leed Platinum" za udržitelnost. Budova bude rekvalifikována nejen z energetického hlediska, ale také z hlediska estetického vzhledu a vnitřní funkčnosti, takže bude vyhovovat potřebám dnešního podnikání. Půjde o jednu z nejdůležitějších energetických rekvalifikací starší budovy nacházející se ve velmi dynamické a významné části Milána.

The Solution

Během přípravy projektu se konzultant snažil o úzkou součinnost mezi systémem HVAC, systémem MaR a technologií pro koncové jednotky (vzduchový "nůž" pro mytí skleněných fasád). Pro dosažení standardu Leed Platinum museli projektanti dbát na důležité aspekty, jako je efektivní využívání vody, sběr a opětovné využití dešťové vody, obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika a tepelná čerpadla země-voda) a samozřejmě dynamické hydronické vyvážení pro systémy vytápění a chlazení.

Elektrocentrály jsou umístěny v prvním a druhém podzemním podlaží a také na střeše; vhodně chráněné z estetického a akustického hlediska. Klimatizace místností je prováděna pomocí geotermálních tepelných čerpadel země-voda napojených na čtyřtrubkové podlahové fan-coily, zatímco primární vzduch je dodáván rekuperačními jednotkami se zpětným získáváním tepla. Navrhovaná konstrukce systému HVAC byla vypracována na základě analýzy rozměrových, topologických, distribučních a výkonových aspektů různých systémů zařízení a jednotlivých komponent. Konzultanti věnovali zvláštní pozornost tomu, aby v co největší míře sledovali některé hlavní cíle, které dostávají konkrétní podobu při výběru jednotlivých zařízení a navrhovaných systémů.

Z tohoto hlediska hrál zásadní roli výběr tlakově nezávislých vyvažovacích a regulačních ventilů pro jednotlivé čtyřtrubkové terminály a klimatizační jednotky, aby se předešlo problémům s interaktivitou z důvody rozdělení mezi různé nájemce. Použití ventilů TA-Modulator s charakteristikami EQM spolu s digitálně konfigurovatelnými pohony TA-Slider umožnilo dosáhnout vysoké úrovně standardů stanovených během návrhu. Výška budovy a typologie koncových jednotek vyžadovala řešení s konstantním tlakem a proměnným objemem a integrovaným odplyněním, jako je Transfero TV Connect, aby se zajistilo, že během pracovní doby nebudou žádné problémy s hlukem. Čištění horkých a studených kapalin se zajistí pomocí separátorů nečistot Zeparo G-Force s exkluzivní cyklonovou technologií vyvinutou společností IMI Pneumatex.

Fakta

Název projektu
Palazzo di Fuoco
Projekt
Kancelářské a komerční budovy
Lokalita
Milano, Itálie
Projektant
BMS Progetti
Dodavatel
Percassi Company /Socotis S.p.A
Použité produkty
TA-Modulator, TA-Slider 160/500/750, Transferro, Zeparo G-Force, Eclipse, TA-Fus1on-C, STAD a STAF

Související případové studie