Tirol Kliniken

Tento projekt spočíval v kompletní výstavbě nového nemocničního komplexu pro Tirol Kliniken v rakouském Innsbrucku. Společnost IMI Hydronic Engineering získala projekt v dubnu 2018 a v srpnu téhož roku byl dokončen. Úkolem společnosti IMI bylo naplánovat, realizovat a provést uvedení do provozu a dodat potřebné výrobky pro celý systém HVAC nové budovy

Požadavek na hydroniku

Tento projekt se potýkal se dvěma hlavními požadavky.

Jedním z nich byl návrh kompletního hydronického řešení v oblasti vytápění, chlazení a vzduchotechniky, vyžadující plánování, výpočty a testování. Jelikož se jednalo o nemocnici, druhou částí zadání bylo, aby soustava HVAC splnila velmi přísné předpisy.

Řešení

Začali jsme kompletním výpočtem potrubní sítě s přispěním našeho centra technické podpory (ESC). Po stanovení výpočtu jsme mohli naplánovat nejlepší řešení pro klienta, včetně výběru výrobků, dimenzování, tlakových ztrát, hodnot Kv ventilů a dalších nastavení. Vzhledem k velikosti budovy bylo nezbytné mít systém, který zajistí dostatečný průtok a odpovídající tlak.

Instalovali jsme tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily TA-Modulator, které díky vestavěnému regulátoru diferenčního tlaku poskytují vysokou regulační autoritu, přesnou stabilitu regulace a umožňují bezproblémové vyvážení systému.

Měření průtoku a tlaku, prováděné ventilem, zároveň umožňuje optimalizaci a diagnostiku systému. Pro ještě větší optimalizaci systému jsme nainstalovali také ventil KTM od TA a ventil TA-Fusion, který zvyšuje možnosti vyvažování díky kombinovaným vyvažovacím a regulačním ventilům s nezávislými charakteristikami EQM.

Systém podlahového vytápění představoval velmi rozsáhlou síť, proto jsme se rozhodli použít ve stoupačkách ventily STAD a STAP v kombinaci s rozdělovačem Dynacon Eclipse. Díky rozdělovači Dynacon Eclipse s technologií AFC, automatické regulace průtoku, je možné provést snadno a rychle hydronické vyvážení soustavy, což bylo pro zákazníka naprosto zásadní z pohledu provozu.

Použité výrobky

TA Modulator, TA Fusion P, KTM 512, TA Slider, Dynacon Eclipse, STAD, STAP, Globo, Eclipse, PM 512, EMOtec

Související případové studie