Projekt Zelené Vlčince

Bytový projekt Zelené Vlčince v  Žilině na Slovensku se skládá z několika obytných budov.

Projekt

Bytový projekt Zelené Vlčince v Žilině na Slovensku se skládá z několika obytných budov. V jednotlivých budovách jsou jedno až pětipokojové byty s rozlohou od 29 m² do 126+ m² a rozlehlými terasami. Tým IMI Hydronic Engineering dokázal tento náročný projekt vyhrát díky dlouhodobé spolupráci s projektantem, na kterého udělala dojem naše AFC® technologie. 

Hydronická výzva

Hlavní výzvou byly rozdílné velikosti bytů, a tedy i odlišné průtoky a nároky na vytápění. Bylo třeba, aby systém termostatické regulace byl flexibilní, energeticky efektivní, snadno použitelný a aby dokázal reagovat na přizpůsobení systému různým prostorům. 

Řešení

S ohledem na výzvu projektu, vyplývající z velikosti budov a různým velikostem bytů, hledal projektant HVAC řešení pomocí naší AFC® technologie. 

Spolu s naším technickým a projekčním týmem bylo zvoleno elegantní AFC® řešení s využitím produktů z naší řady Eclipse. 

Řešení zahrnovalo ventily Eclipse a termostatické vložky Eclipse v otopných tělesech. Kombinace těchto dvou produktů s technologií AFC® umožňuje nastavit požadovaný průtok v otopných soustavách. Jakmile je maximální průtok nastaven, nelze jej překročit, ani při otevírání či uzavírání ostatních okruhů. Ventily a vložky Eclipse mohou fungovat s tlakovou ztrátou až 60 kPa, což eliminuje potřebu použití regulátorů tlakové diference nebo vyvažovacích ventilů pro otopné soustavy. 

Toto řešení umožňuje přesné řízení průtoku a poskytuje obyvatelům perfektní pokojové klima bez ohledu na velikost jejich domova. Regulace průtoku, umožněná technologií AFC® a produktovou řadou Eclipse energeticky úsporný systém, fungující na optimální úrovni. 

Facta:

Použité produkty:
Multilux Eclipse, Eclipse inserts, Eclipse valves, DX heads

Související případové studie