Road to Net-Zero... Naše cíle a čím se sami řídíme

Budovy spotřebovávají 40 % světové energie, přičemž 50 % této spotřeby připadá na systémy HVAC. Jako významný hráč v oboru HVAC víme, že je pro nás zásadní podílet se na zmírňování klimatických změn. Proto se zavazujeme k vývoji inovativních energeticky úsporných řešení, která snižují dopad systémů HVAC na životní prostředí, a zároveň aktivně pracujeme na udržitelnějších formách výroby.

Díky inovacím, které snižují negativní dopady na klima a podporují udržitelnější formy spotřeby energie, jsme lídrem v ochraně životního prostředí. Žijeme tím, že investujeme do rozvoje udržitelných výrobních postupů.

Leading it - Vývoj chytřejších produktů

Jako přední výrobce v oboru HVAC chápeme dopad našich výrobků na životní prostředí a odpovědnost, kterou máme při vytváření udržitelnějších systémů HVAC, abychom pomohli zachovat naši nádhernou planetu.

Naše týmy výzkumu a vývoje neúnavně pracují na vývoji výrobků, které snižují spotřebu energie, a tím i emise CO2. Například pohon TA-Slider byl vyvinut na základě výzkumu zaměřeného na určení dokonalého vnitřního prostředí s cílem zvýšit produktivitu, pohodu a energetickou účinnost. TA-Slider dokáže přesně regulovat široký rozsah teplot, čímž přináší optimální úsporu energie a snižuje emise CO2.

Zároveň se snaříme, aby naše výrobky bylo možné snadné instalovat do stávajících soustav HVAC během renovace. Optimalizace a renovace jsou jedním z nejefektivnějších způsobů, jak snížit uhlíkovou stopu budovy a ušetřit až 30 % nákladů na energii.

A konečně, životnost a kvalita výrobků patří k zásadním parametrům, které garantujeme našim zákazníkům. Zajišťujeme tak udržitelný a optimální hydronický systém, umožňující dlouhodobé úspory energie a snížení uhlíkové stopy.

Living it - Cesta k ekologičtější výrobě a způsobu práce

Rozhodli jsme se zaměřit na tři pilíře udržitelnosti, abychom zajistili ekologičtější výrobu ve všech našich výrobních závodech a kancelářích.

reduce our carbon footprint  

Snížit uhlíkovou stopu snížením emisí a přechodem na ekologičtější zdroje energie, jako je solární energie, a omezením cestování autem našich prodejců. Máme ambiciózní plán dosáhnout do roku 2040 nulových emisí uhlíku.

reduce water consumption  

Snížit spotřebu vody a využívat udržitelnější zdroje vody, například systémy s uzavřeným okruhem pro opětovné využití vody, dále využívání dešťové vody, kdykoli je to možné. Do roku 2040 plánujeme, že 40 % vody bude pocházet ze systémů recyklace vody.

waste reduction  

Snížit množství odpadu a plastů je 3. pilířem naší strategie. Jedním z našich klíčových cílů je balit všechny naše výrobky do co nejudržitelnějších materiálů, abychom snížili náš podíl na znečošťování jednorázovými plasty. Do roku 2025 plánujeme odklonit náš odpad ze skládek. Naším cílem je být plně recyklovatelní.

 

Příručka o energetické účinnosti IMI Hydronic Engineering

Obavy o životní prostředí, legislativa a rostoucí ceny energie dramaticky zvyšují potřebu efektivity v budovách.

Téměř v každém systému HVAC lze dosáhnout úspor. Společnost IMI Hydronic Engineering využívá odborné znalosti v oblasti rozvodů vody ke snižování spotřeby energie v systémech po celém světě.

Systémy HVAC mohou přinést významné a okamžité úspory.

Obrázek
energy efficiency factbook on tablet screen

Zjistěte více o udržitelnosti a o tom, co můžete udělat pro životní prostředí: