Funktioner & Fordele

  Mange varianter

  TA-SHUNT kan leveres i 5 forskellige shunttyper med manuelle indreguleringsventiler eller differenstrykregulatorer.

  Enkel indregulering og god kompatibilitet

  Returledninger i primære og sekundære kredse udstyres med TA's indreguleringsventiler.

  Fleksibilitet

  Forskellige shuntventiltyper kan fremstilles iht. kundens specifikationer.

  Teknisk beskrivelse

  Anvendelsesområde:

  TA-SHUNT fremstilles til følgende typer af blandesløjfer:

  1. Konstant flow i primær- og sekundærside.
  2. Variabelt flow i primærside og konstant flow i sekundærside.
  4. Konstant flow i primær- og sekundærside, hvor reguleringsventilen belaster sekundærsiden.
  5. Varmegenvindningsanlæg med variabelt flow på indblæsningssiden og konstant flow på udsugningssiden.
  7. Variabelt flow i primærside og konstant flow i sekundærside. Stabilisering af differenstryk over reguleringsventilen.

  TA-SHUNT kan anvendes i anlæg med glykolblandinger op til 50% glykol.

  Trykklasse:

  PN 6. (PN 10 specielbestilling)
  Samtlige komponenter i shuntgruppen er klassificeret til mindst PN 6. Ved behov for PN 10 angives dette ved bestilling.

  Temperatur:

  Max medietemperatur: 95°C
  Min medietemperatur: -10°C

  Bemærk: Visse pumper kræver specialudførsel.

  Tilslutningsdimension:

  DN 20 - 100

  Afspærringsventiler:

  DN 20-50: Globo H Kugleventil
  DN 65-100: TA 60 Skydeventil

  Strengreguleringsventiler:

  DN 10-50: STAD
  DN 65-100: STAF
  DN 15-100: STAP

  Reguleringsventiler:

  2-vejs: V222, V241.
  3-vejs: V321, V341.

  Kvs reguleringsventil:

  0,25 - 160 jf. Renard-serien.

  Rørtyper:

  DN 20-50 jf SMS 326
  DN 65-100 sømløse rør
  Rør af rustfast stål eller kobber kan leveres.

  Termometerskala:

  0 -120°C til varmeanlæg.
  -40°C - +40°C til køleanlæg.

  Isolering:

  Varme: Ubrændbart mineraluld
  Køle: Kondensisolering type Armaflex

  Kappe:

  DN 20-100: Plastbelagt stålkappe

  Cirkulationspumpe:

  TA-SHUNT kan leveres med pumpe fra Grundfos, WILO, Flygt m fl.

  Kontraventil:

  Fjederbelastet kegle.

  Sortiment

  TA-Shunt_persp_w_path

  Vælg et format Download

  TA-Shunt

  Vælg et format Download

  TA-Shunt_persp

  Vælg et format Download

  Tekniske specifikationer

  Tegninger