AFC teknologian avulla tasapainotat järjestelmät helposti

Kuinka tehokas olet? Verkoston virtaamien luotettava tasapainotus Eclipsen ja Dynacon Eclipsen avulla voi olla yhtä helppoa kuin: asenna, asettele ja unohda!

AFC teknologian avulla tasapainotat järjestelmät helposti.

Kun asetat halutun virtauksen yksittäisille pattereille suoraan Eclipse -venttiilillä, järjestelmä tasapainottuu luotettavasti. AFC -tekniikkaa käyttävät ratkaisut on suunniteltu siten, että kun venttiili on asetettu oikeaan arvoon, haluttu virtausnopeus ei ylity paine -erosta riippumatta. Paine-eron kasvaessa, esim. viereisten venttiilien sulkeutumisen tai yölämpötilapudotuksen jälkeen Eclipse säätää virtauksen automaattisesti asetettuun arvoon. Tämä helpottaa esisäätöarvojen laskemista. Durch die Einstellung des benötigten Volumenstroms für die einzelnen Heizkörper direkt am Eclipse-Ventil wird das System zuverlässig abgeglichen.

Lösungen mit AFC-Technologie sind so konzipiert, dass nach Einstellung des Ventils auf den richtigen Wert der gewünschte Durchfluss unabhängig vom Differenzdruck nicht überschritten wird. Auch bei Überangebot, z.B. B. beim Schließen benachbarter Ventile oder während der morgendlichen Aufwärmphase, regelt Eclipse den Durchfluss automatisch auf den eingestellten Wert. Aufwändige Berechnungen zur Ermittlung der Einstellwerte sind nicht erforderlich.

Järjestelmän tasapainotus voi olla yhtä helppoa kuin Eclipse venttiilin asettelu

eclipse-cut

Virtausaukko asetellaan laskettuun arvoon kääntämällä asetus haluttuun arvoon säätöavaimella tai jakoavaimella. Virtauksen kasvaessa, virtausaukon sisältämän holkin asento muuttuu kasvaneen paineen vaikutuksesta ja virtaus rajoittuu aseteltuun arvoon. Tämä mekanismi varmistaa, että asetettua virtausta ei koskaan ylitetä. Jos virtaus laskee alle asetetun virtausarvon, jousi työntää holkin takaisin lähtöasentoonsa.

 

Helppo käyttöönotto AFC teknologian avulla

  • Helppo käyttöönotto, helpottaa mitoituslaskelmia
  • Helppokäyttöinen: asenna, aseta ja unohda
  • Virtausta voidaan säätää suoraan venttiilistä (asetusarvo 1 = 10 l/h, 2 = 20 l/h jne.)
  • Aseteltua virtausta ei koskaan ylitetä
  • Ei toimintahäiriöitä avattaessa tai suljettaessa muita venttiilejä/järjestelmäosia
  • Todistettu tekniikka - käytetty menestyksekkäästi yli 7 vuotta
  • Sisäosien vaihto tai testaus voidaan tehdä paineen alaisena.
  • Ratkaisu kaikkiin tarpeisiin: AFC -tuotevalikoima kattaa kaikentyyppiset patterit ja TA lattialämmitys jakotukit
  • Optimoitu energiankulutus ja viihtyisä sisäilmasto takaa asiakastyytyväisyyden.
  Eclipse Dynacon Eclipse installation

 

Sovelluksia - ihanteellinen peruskorjauksiin ja monimutkaisiin järjestelmiin

Peruskorjattavat LVI-järjestelmät voivat olla haasteellisia. Vanhemmissa järjestelmissä saattaa puuttua linjasäätöventtiileitä ja eri osien ja pattereiden virtaamat eivät ole tiedossa. Kun LVI -järjestelmästä ei ole piirrustuksia verkoston vastusten ja vaadittavien virtaamien laskeminen voi olla lähes mahdotonta.

AFC -tekniikan avulla ei tarvitse arvailla ja peruskorjattavissakin verkostoissa saadaan pattereille tarvittava virtaama paine-eron vaihteluista huolimatta.

 

System image

Vaihda kylpyhuoneen pattereihin meno ja paluu Multilux V kaksikytkentä venttiiliin

Erittäin helppo asentaa! Videossa näytetään, kuinka helppoa kylpyhuoneen tai muihin 2-putkijärjestelmän pattereihin menon ja paluun asentaminen on Multilux V:llä. Multilux V: n, Multiluxin, esisäädettävän tai automaattisesti virtausta rajoittavan Multilux 4-sarjan venttiileillä asennus on käytännössä yhtä helppoa ja yksinkertaista.

Kuinka Eclipse venttiili asennetaan

Video visuaaliseksi oppaaksi Eclipse venttiilin esisäätöarvon laskemiseksi ja asettelemiseksi.Video visuaaliseksi oppaaksi Eclipse venttiilin esisäätöarvon laskemiseksi ja asettelemiseksi.