Tirol Kliniken

Projekti käsitti Tirol Kliniken sairaalan rakentamisen Innsbruckiin, Itävaltaan. IMI Hydronic Engineering voitti projektin huhtikuussa 2018, ja se valmistui saman vuoden elokuussa. IMI:n tehtävänä oli suunnitella, toteuttaa ja ottaa käyttöön sekä toimittaa tarvittavat tuotteet koko uuden rakennuksen LVI-järjestelmään.

Haaste

Tässä kohteessa oli kaksi päähaastetta.

Yksi niistä oli kokonaisvaltaisen vesikiertoisen ratkaisun kehittäminen lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon alalla, mikä vaatii laajaa suunnittelua, laskemista ja testausta. Toinen haasteen aiheutti se, että koska kyseessä oli sairaala, LVI-järjestelmän oli oltava tiukkojen vaatimusten mukainen.

Ratkaisu

Aloitimme suorittamalla täydellisen putkiverkoston laskelman ESC:n tuella. Laskelmien perusteella pystyttiin suunnittelemaan asiakkaalle paras
ratkaisu. Rakennuksen koosta johtuen oli välttämätöntä saada järjestelmä, joka tarjoaa riittävän virtauksen ja riittävän paineistuksen.

Kohteeseen asennettiin TA-Modulator -venttiilit, joissa on sisäänrakennettu paine-erosäädin. Tämä tuottaa korkean auktoriteetin ja vakaan säädön.

Virtauksen mittaus ja käytettävissä olevan paine-eron mittaus mahdollistaa mahdollistaa järjestelmän optimoinnin ja diagnosoinnin. Järjestelmän optimoimiseksi entisestään asensimme myös maksimirajoitus- ja säätöventtiiliyhdistelmät TA KTM:n ja TA Fusion. Näiden itsenäiset EQM-ominaiskäyrät mahdollistavat tarkan virtaamasäädön kaikissa olosuhteissa.

Lattialämmitysjärjestelmä oli erittäin laaja verkosto, joten tästä syystä nousuputkissa päätettiin käyttää sekä linjasäätöventtiilejä etta paine-erosäätimiä yhdessä AFC-tekniikalla varustettujen lattialämmityksen jakotukkien kanssa. Dynacon Eclipse -jakotukin ainutlaatuinen AFC-tekniikka Tämä ainutlaatuinen tekniikka mahdollistaa suoraviivaisen virtaamien tasapainotuksen ilman monimutkaisia laskelmia, mikä oli asiakkaalle välttämätöntä, jotta työ pystyttiin suorittamaan vaikeuksitta.

Käytetyt tuotteet

TA Modulator, TA Fusion P, KTM 512, TA Slider, Dynacon Eclipse, STAD, STAP, Globo, Eclipse, PM 512, EMOtec

Aiheeseen liittyviä referenssikohteita