Pienten päätelaitteiden virtaamien säätö ja tasapainotus

Me TA Hydronicsilla uskomme että työhön tulee käyttää aina oikeaa työkalua. Tämän takia toimitamme useita ratkaisuja pienten päätelaitteiden virtaamien säätöön ja tasapainotukseen. 

Ei ole olemassa yhtä ratkaisua joka sopii kaikkiin järjestelmiin. Jotta saavutetaan täysin säädettävä järjestelmä ja siten haluttu sisäilmasto pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla, tulee aina valita hydroninen ratkaisu joka parhaiten soveltuu järjestelmän olosuhteisiin.

Olemme saaneet kokemusta yli 100 000 lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmästä ympäri maailmaa. Mitkä hyvänsä ovat hydronisen järjestelmän vaatimukset, voimme auttaa parhaan ratkaisun löytämisessä.

Miksi tasapainottaa?

Ennen kuin siirrymme pienten päätelaitteiden virtaamien säädön ratkaisuihin, todettakoon seuraavaa:

Jokainen vesikiertoinen järjestelmä – ja jokainen järjestelmän päätelaite – toimii tehokkaammin, kun se on oikein tasapainotettu.

Tämän takia.

Paras mahdollinen hydroninen säätö tuo parhaan mahdollisen sisäilmaston pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla. Saavutat tämän täyttäessäsi kolme hydronista ehtoa:

 • Kaikkien päätelaitteiden tulee saada mitoitusvirtaamansa.
 • Paine-ero säätöventtiileiden yli ei saa vaihdella liikaa.
 • Virtaamien tulee olla yhteensopivia järjestelmien rajapinnoiilla.

Lue lisää täydellisen säädön kolmesta hydronnisesta ehdosta.

Paras tapa täyttää nämä perusedellytykset on tasapainottaa järjestelmä.

Mikä säätö?

Hydronisen järjestelmän säätöön on kaksi perussyytä; parantaa mukavuutta ja minimoida energiakustannukset.

Millainen säätö soveltuu järjestelmään, riippuu monesta tekijästä, kuten:

 • Mukavuusvaatimukset
 • Energian käytön vaatimukset
 • Hydronisen järjestelmän säädettävyys
 • Säätölaitteiden hinta
 • Asennuksen ja käyttöönoton kustannukset

Koska vaatimuksia on useita, valinta on usein kaukana helposta. On olemassa useita teoreettisia kaavoja, jodein avulla voi laskea "säädön vaikeutta", mutta kaavojen muuttujat ovat usein vaikeasti määritettävissä. Tämän takia loimme kaavion, jossa esitetään nyrkkisääntö:

With so many variables, this is often far from an easy choice. There are several theoretical formulas to calculate the “Control difficulty” but the parameters in the formulas are quite difficult to establish. That is why we have developed a chart that sets out a basic rule of thumb;

Valitse on/off -säätö, kun säädön tarkkuusvaatimukset eivät ole merkittäviä ja päätelaitteen vasteaika on melko hidas.

Valitse moduloivasäätö, kun säätötarkkuusvaatimukset ovat tiukkoja ja vaikeampia hallita.

Säätöpiirin ominaiskäyrä - ajattele lineaarisesti

Moduloivan säädön tehokkuus riippuu hydronisen järjestelmän säädettävyydestä. Säätöpiirin ominaiskäyrä on yksi tärkeä hydronisen suunnittelun mittari ja siten myös säädettävyyden.

Säätöpiirin ominaiskäyrä on suhteessa säätöventtiilin säätöviestiin (u) vaikuttaen päätelaitteen lämpöenergiaan (P).

Mitä jyrkempi on piirin ominaiskäyrä, sitä suurempi on riski säädön epävakaudelle. Mitä lineaarisempi muoto, sitä parempi on säätö ja siten myös mukavuus.

Circuit characteristic - think linear

Miten voimme taata lineaarisen ominaiskäyrän?

 • Käyttämällä säätöventtiileitä, joiden säätökäyrä on sovitettu päätelaitteen ominaiskäyrän mukaan ja hyvää lineaarista toimilaitetta.
 • Hydronisella suunnittelulla ja tasapainotuksella joka minimoi venttiilin auktoriteetin vaikutuksen.

Mitä ratkaisua tulisi käyttää?

Olemme nyt vakuuttuneita vesikiertoisen järjestelmän tasapainotuksen tärkeydestä, olemme ymmärtäneet tarvitsemmeko on/off- tai moduloivaasäätöä ja olemme tutustuneet päätelaiteventtiilivalikoimaamme.

Viimeiseksi tulee löytää oikea säätö- ja kertasäätöventtiili päätelaitteille. Alla oleva kaavio tekee valinnasta helppoa.

Which solution to use?

On/off -säätöön

STAD + TBV-C Yleisin ratkaisu suurimpaan osaan on/off järjestelmistä.
STAP + TBV-C Yksinkertaistaa tasapainotusta ja minimoi ääniriskiä.

Moduloivaan säätöön painevakioiduilla moduleilla

STAP + TBV-CM Yleisin ratkaisu suurimpaan osaan järjestelmistä, jossa käytetään moduloivaa säätöä.
STAD + TBV-CM Kun hyväksyttävä venttiilin auktoriteetti voidaan saavuttaa ilman paine-erosäätimiä.

Moduloivaan säätöön painevakioiduilla säätöventtiileillä

TBV-CMP Kalliimpi ratkaisu joka takaa hyvän piirin ominaiskäyrän ja helpottaa tasapainotusta.

Todistettu säätö

Olemme erikoistuneet säädettävyyteen. Meille säätö tarkoittaa että tiedämme ja tietääksemme meidän tulee mitata. Mittaaminen on avain täysin säädettävään hydroniseen järjestelmään.

Minkä tahansa ratkaisun valitsetkin, sinulla on mahdollisuus:

 • Varmistaa virtaama (esimerkiksi että kaikki päätelaitteet saavat mitoitusvirtaamansa)
 • Saada täysi järjestelmän dokumentaatio (mittauspöytäkirja)
 • Suortittaa vianetsintä tarvittaessa,

Me kutsumme sitä todistetuksi säädöksi.