Informacije o Proizvodima

  Jednostavna ugradnja

  Kompaktna tvornički složena jedinica za upotrebu sa svim vrstama sustava. Može se brzo povezati na armaturu za zaštitu od povratnog toka i TecBox putem fleksibilnog crijeva. Lako se mijenjaju nakon isteka vijeka trajanja.

  Filter s prozirnim kućištem

  Vidljivi filtar s veličinom mrežice od 25 μm sprečava ulazak prljavštine i smole u sustav.

  Ušteda energije zbog smanjenja naslaga kalcija

  Manje naslage kamenca na najtoplijim površinama sustava dovode do povećane učinkovitosti kotla i time manje potrošnje energije.

  Ograničenje dopune vode

  Automatsko ograničenje dopune vode uz pomoć upravljačke jedinice PNEUMATEX BrainCube Connect.

  Tehnički opis

  Primjena:

  Omekšavanje ili potpuna demineralizacija vode za dopunjavanje u sustavima hladne i tople vode bez aluminijskih komponenata.

  Funkcije:

  Omekšavanje / demineralizacija vode za dopunjavanje i filtriranje.

  Dimenzije:

  Demin 2000: DN 15
  Refill 6000: DN 15
  All other DN 20

  Priključak:

  Ulaz:
  3/4" holender matica, ravna brtva

  Izlaz:
  Vanjski navoj, ravna brtva
  Demin 2000/4000, Refill 6000/12000: 1/2"
  Sve ostalo: 3/4"

  Tlak:

  Nazivni tlak: PN 8
  Maks. tlak vode za dopunjavanje: 8 bara
  Min. tlak vode za dopunjavanje: 2 bara (iznad tlaka u sustavu)

  Temperature:

  Maks. dopuštena temperatura, TS: 45 °C
  Min. dopuštena temperatura, TSmin: 5°C

  Max. protok:

  Demin 2000/4000, Refill 6000/12000: 240 l/h limitiran blendom
  Refill 16000 = 1500 l/h
  Refill 36000 = 1900 l/h
  Refill 48000 = 2800 l/h
  Refill Demin 13500 = 1000 l/h
  Refill Demin 18000 = 1800 l/h

  Materijal:

  Tijelo: Ojačani PP
  Vijčana veza: mesing
  Filtar: PET

  Kapacitet uloška:

  Omekšavanje:
  6000 l x ° dH
  12000 l x ° dH
  16000 l x °dH
  36000 l x °dH
  48000 l x °dH
  Demineralizacija:
  2000 l x ° dH
  4000 l x ° dH
  13500 l x °dH
  18000 l x °dH

  Označavanje:

  IMI Pneumatex Pleno Refill

  Boja:

  Tijelo: plava
  Poklopac uloška: proziran

  Standardi:

  VDI 2035 Bl. 1, SWKI-BT-102-1 (za Demin modele), i ÖNORM H5195-1.

  Pleno Refill 6000, 12000 / Pleno Refill Demin 2000, 4000

  Prikljčci: 3/4” holender matica, 1/2” vanjski navoj s ravnim dosjedom za brtvu, s regulatorom protoka.

  Modul za omekšavanje vode za nadopunjavanje sa zidnim nosačem i 25 µm filterom

  Prikljčci: 3/4” holender matica, 1/2” vanjski navoj s ravnim dosjedom za brtvu, s regulatorom protoka.

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  H
  L1
  L2
  m
  [kg]
  EAN
  Katal. broj
  Refill 6000 filtar
  6000
  G3/4
  G1/2
  571
  305
  275
  4,1
  7640153570864
  813 3010
  Refill 12000 filtar
  12000
  G3/4
  G1/2
  571
  450
  420
  7,8
  7640161631946
  813 3011

  → = Smjer strujanja

  Priključci: 3/4” holender matica, 1/2” vanjski navoj s ravnim dosjedom za brtvu, s regulatorom protoka.

  Modul za demineralizaciju vode za nadopunjavanje sa zidnim nosačem i 25 µm filterom

  Priključci: 3/4” holender matica, 1/2” vanjski navoj s ravnim dosjedom za brtvu, s regulatorom protoka.

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  H
  L1
  L2
  m
  [kg]
  EAN
  Katal. broj
  Refill Demin 2000 filter
  2000
  G3/4
  G1/2
  571
  305
  275
  4,1
  813 3015
  Refill Demin 4000 filter
  4000
  G3/4
  G1/2
  571
  450
  420
  7,8
  813 3016

  → = Smjer strujanja

  Pleno Refill 16000, 36000, 48000 / Pleno Refill Demin 13500, 18000

  Modul za omekšavanje

  3/4” zakretna matica, 3/4” vanjski navoj prikladan za ravnu brtvu.
  Nazivni tlak: PS 8
  Max. radna temperatura: 45°C
  Min. radna temperatura: > 4°C

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  D
  H
  L
  m
  [kg]
  EAN
  Katal. broj
  Refill 16000
  16000
  G3/4
  G3/4
  195
  383
  475
  8,6
  7640161630475
  813 3210
  Refill 36000
  36000
  G3/4
  G3/4
  220
  466
  475
  12,5
  7640161630482
  813 3220
  Refill 48000
  48000
  G3/4
  G3/4
  270
  458
  475
  15,7
  7640161630499
  813 3230

  → = Smjer strujanja

  Modul za demineralizaciju vode s Vento/Transfero Connect uređajima. Filtar sa 25 µm veličinom oka mrežice, za zaštitu sustava toplovodnog grijanja i hlađenja. Boca za desalinizaciju vode napunjena je smolom visoke kvalitete.

  Pleno Refill Demin

  Modul za demineralizaciju vode s Vento/Transfero Connect uređajima. Filtar sa 25 µm veličinom oka mrežice, za zaštitu sustava toplovodnog grijanja i hlađenja. Boca za desalinizaciju vode napunjena je smolom visoke kvalitete.

  3/4” zakretna matica, 3/4” vanjski navoj prikladan za ravnu brtvu.
  Nazivni tlak: PS 8
  Max. radna temperatura: 45°C
  Min. radna temperatura: > 4°C

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  Sin
  Sout
  D
  H
  L
  m
  [kg]
  EAN
  Katal. broj
  Refill Demin 13500
  13500
  G3/4
  G3/4
  220
  466
  475
  12,5
  7640161630505
  813 3260
  Refill Demin 18000
  18000
  G3/4
  G3/4
  270
  458
  475
  15,7
  7640161630512
  813 3270

  → = Smjer strujanja

  Pleno P/PI za Pleno Refill

  Uređaj za nadopunjavanje sustava bez crpki, sastoji se od jednog elektromagnetnog ventila, elektronskog vodomjera. Pleno P AB4 R zaštitnika povratnog toka, BrainCube upravljačke jedinice.Ulazni priključak (Swm): G3/4.Izlazni priključak (Sout): G1/2.

  Pleno PIX Connect

  Uređaj za nadopunjavanje sustava bez crpki, sastoji se od jednog elektromagnetnog ventila, elektronskog vodomjera. Pleno P AB4 R zaštitnika povratnog toka, BrainCube upravljačke jedinice.
  Ulazni priključak (Swm): G3/4.
  Izlazni priključak (Sout): G1/2.

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  Kvs
  EAN
  Katal. broj
  PIX
  10
  198
  392
  190
  4,3
  0,04
  1,2
  5901688829851
  30106020001

  T = Dubina uređaja

  Pel = Električno opterećenje

  Sigurnosna grupa s Vento/Transfero Connect. Sastoji se od Pleno P BA4 R zapornika povratnog toka i Pleno P AB5 modula, s klasom zaštite 5 prema EN 1717.

  Pleno P AB5 R

  Sigurnosna grupa s Vento/Transfero Connect. Sastoji se od Pleno P BA4 R zapornika povratnog toka i Pleno P AB5 modula, s klasom zaštite 5 prema EN 1717.

  Tip
  PS
  [bar]
  T
  H1
  H2
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  EAN
  Katal. broj
  AB5 R
  10
  220
  280
  1000
  3,8
  250
  7640161630161
  813 3330

  T = Dubina uređaja

  Sigurnosna grupa za zaštitu povratnog toka s Vento/Transfero Connect/Simply Compresso C 2.1-80 SWM. Sastoji se od zapornog ventila, nepovratnog ventila, filtra i zapornika povratnog toka tipa BA (klasa zaštite 4) prema EN 1717.S priključkom za Pleno Refill module.Priključak (Swm): G1/2

  Pleno P BA4 R

  Sigurnosna grupa za zaštitu povratnog toka s Vento/Transfero Connect/Simply Compresso C 2.1-80 SWM. Sastoji se od zapornog ventila, nepovratnog ventila, filtra i zapornika povratnog toka tipa BA (klasa zaštite 4) prema EN 1717.
  S priključkom za Pleno Refill module.
  Priključak (Swm): G1/2

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  L
  H
  m
  [kg]
  qwm
  [l/h]
  EAN
  Katal. broj
  BA4 R
  10
  210
  1300
  135
  1,1
  350*
  250**
  50***
  q(pw-pout) ****
  7640161630147
  813 3310

  Uređaj za nadopunjavanje sustava bez crpke, sastoji se od jednog elektromagnetnog ventila, jednog elektronskog vodomjera, Pleno P BA4R zaštitnika povratnog toka.Ulazni priključak (Swm): G3/4.Izlazni priključak(Sout): G1/2.

  Pleno PX

  Uređaj za nadopunjavanje sustava bez crpke, sastoji se od jednog elektromagnetnog ventila, jednog elektronskog vodomjera, Pleno P BA4R zaštitnika povratnog toka.
  Ulazni priključak (Swm): G3/4.
  Izlazni priključak(Sout): G1/2.

  Tip
  PS
  [bar]
  B
  H
  T
  m
  [kg]
  Pel
  [kW]
  Kvs
  EAN
  Katal. broj
  PX
  10
  198
  356
  150
  1,1
  0,02
  1,0
  7640161641792
  30106010011

  T = Dubina uređaja

  Pel = Električno opterećenje

  Rezervni ulošci za zamjenu

  Za zamjenu uloška za desalinizaciju kada se dosegne maksimalni kapacitet ili nakon 2 godine uporabe.

  Uložak za potpunu desalinizaciju za module 13500/18000

  Za zamjenu uloška za desalinizaciju kada se dosegne maksimalni kapacitet ili nakon 2 godine uporabe.

  Funkcija: Demineralizacija

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  d
  D1
  D2
  H
  m
  [kg]
  EAN
  Katal. broj
  Refill 13500
  13500
  G2 1/2
  212
  220
  442
  10,6
  7640161630611
  813 3261
  Refill 18000
  18000
  G2 1/2
  264
  270
  428
  13,8
  7640161630550
  813 3271

  za module tipa 12000 potrebna su dva uloška.

  Rezervni uložak modula za omekšavanje 6000/12000

  za module tipa 12000 potrebna su dva uloška.

  Funkcija: omekšavanje

  Tip
  Dužina
  EAN
  Katal. broj
  6000
  510
  7640153570895
  813 3101

  Za zamjenu uloška za omekšavanje kada se dosegne maksimalni kapacitet ili nakon 2 godine uporabe.

  Rezervni uložak modula za omekšavanje 16000/36000/48000

  Za zamjenu uloška za omekšavanje kada se dosegne maksimalni kapacitet ili nakon 2 godine uporabe.

  Funkcija: omekšavanje

  Tip
  Kapacitet
  l x °dH
  d
  D1
  D2
  H
  m
  [kg]
  EAN
  Katal. broj
  Refill 16000
  16000
  G2 1/2
  188
  195
  346
  6,7
  7640161630567
  813 3211
  Refill 36000
  36000
  G2 1/2
  212
  220
  442
  10,6
  7640161630574
  813 3221
  Refill 48000
  48000
  G2 1/2
  264
  270
  428
  13,8
  7640161630604
  813 3231

  For the exchange of resin after 2 years of use or whenever capacity limit is reached.

  Resin in bags for Refill Demin 13500/18000

  For the exchange of resin after 2 years of use or whenever capacity limit is reached.

  Function: Demineralisation

  Type
  Capacity
  l x °dH
  L
  B
  H
  m
  [kg]
  EAN
  Article No.
  Resin 13500
  13500
  480
  330
  110
  6,75
  5902276806964
  304010-70103
  Resin 18000
  18000
  480
  330
  130
  9,0
  5902276806971
  304010-70104

  Ensuring a spill-free resin exchange and refill in the 13500/18000 Demin units.

  Funnel for demineralisation module

  Ensuring a spill-free resin exchange and refill in the 13500/18000 Demin units.

  Type
  EAN
  Article No.
  Funnel
  5902276806988
  304010-70105

  za module tipa 4000 potrebna su dva uloška.

  Rezervni uložak modula za demineralizaciju 2000/4000

  za module tipa 4000 potrebna su dva uloška.

  Funkcija: Demineralizacija

  Tip
  Dužina
  EAN
  Katal. broj
  2000 Demin
  510
  7640153570901
  813 3102
  Pribor

  Napajanje 230V, 24V DC

  Tip
  Ulaz
  Izlaz
  Snaga
  EAN
  Katal. broj
  NG
  230 V AC
  24 V DC
  15 Watt
  7640153570963
  813 3123

  Za cca 100 mjerenja.Funkcija: Određivanje tvrdoće vode u °dH.

  Oprema za mjerenje ukupne tvrdoće

  Za cca 100 mjerenja.
  Funkcija: Određivanje tvrdoće vode u °dH.

  Tip
  EAN
  Katal. broj
  GH 100
  7640153570932
  813 3120

  Uređaj odbrojava od postavljene vrijednosti maksimalnog protoka do 0, nakon čega zaslon treperi i oglasi se zvučni signal. Izlazni signal na BMS od 24V. Može prikazati i negativne vrijednosti. Raspon podešavanja: 0 - 99999 lRaspon protoka: 2 - 15 l/min

  Elektronski vodomjer s funkcijom nadzora ručne nadopune

  Uređaj odbrojava od postavljene vrijednosti maksimalnog protoka do 0, nakon čega zaslon treperi i oglasi se zvučni signal. Izlazni signal na BMS od 24V. Može prikazati i negativne vrijednosti.
  Raspon podešavanja: 0 - 99999 l
  Raspon protoka: 2 - 15 l/min

  Tip
  Voltage
  Connection
  EAN
  Katal. broj
  WM 24 V
  24 V DC
  3/8"
  7640153570949
  813 3121

  Funkcija: Filtriranje

  Rezervni uložak filtra

  Funkcija: Filtriranje

  Tip
  Veličina mrežice
  Dužina
  EAN
  Katal. broj
  25
  25 μm
  250
  7640161631809
  813 3111

  Zidni nosač

  Tip
  L
  H
  B
  m
  [kg]
  EAN
  Katal. broj
  CW
  300
  200
  300
  1,3
  7640161631823
  813 3113

  Power supply 230V, 24V DC

  Type
  Input
  Output
  Power
  EAN
  Article No
  NG
  230 V AC
  24 V DC
  15 Watt
  7640153570963
  813 3123

  Pleno_Refill_6000_8133000_8133005_small

  Odaberite format Download

  8133121_8132122

  Odaberite format Download

  Pleno_Refill_16000

  Odaberite format Download

  Pleno_Refill_front_2021

  Odaberite format Download

  8133001_8133006

  Odaberite format Download

  8133120

  Odaberite format Download

  8133000_8133005

  Odaberite format Download

  Cartridge_8133101_small

  Odaberite format Download

  8133010

  Odaberite format Download

  Pleno_Refill_front

  Odaberite format Download

  Electronic_water_meter_8133121_8132122_small

  Odaberite format Download

  8133102

  Odaberite format Download

  Pleno_Refill_frontpage

  Odaberite format Download

  8133211

  Odaberite format Download

  Filter_8133111_small

  Odaberite format Download

  8133111

  Odaberite format Download

  Pleno_Refill_12000_8133001_8133006_small

  Odaberite format Download

  8133101

  Odaberite format Download

  8133011

  Odaberite format Download

  Cartridge_8133102_small

  Odaberite format Download

  Výkresy