Informacije o Proizvodima

  Jednostavno puštanje u rad i balansiranje

  Omogućava automatsku prilagodbu postavki maksimalnih protoka u modu grijanja i hlađenja, zajedno s TA-Modulator-om i TA-Slider 160 CO, TA-Slider 160 KNX R24 ili TA-Slider 160 BACnet/Modbus CO.

  Precizna kontrola protoka

  Omogućava jedinstveno oblikovanu EQM karakteristiku za najbolju proporcionalnu kontrolu zajedno s TA-Modulator-om.

  Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu

  Omogućuje mjerenje protoka i raspoloživog diferencijalnog tlaka sustava, kao i optimiziranje rada crpke sa TA-Modulator-om.

  Kompaktna ugradnja

  Ušteda na prostoru jer koristi istu termalnu jedinicu za grijanje i hlađenje.

  Tehnički opis

  Primjena:

  Sustavi grijanja i hlađenja.

  (prekretni sustavi)

  Funkcije:

  Regulacija

  Dimenzije:

  DN 15-20

  Razred tlaka:

  PN 16

  Max. diferencijalni tlak (ΔpV):

  200 kPa

  Temperatura:

  Max. radna temperatura: 120°C
  Min. radna temperatura: -10°C

  Radni medij:

  Voda ili neutralne tekućine, mješavine vode i glikola (0-57%).

  Nepropusnost:

  Razina A (EN 12266-1/12 - P12)

  Karakteristike:

  Linearna, ali prilagođena za on/off regulaciju.

  Materijal:

  Kućište ventila: Mesing CW602N CuZn36Pb2As (322203-13001: Mesing CW617N CuZn40Pb2)
  Kugla: Mesing CW614N CuZn39Pb3
  Vreteno: Mesing CW614N CuZn39Pb3
  Sjedište ventila: PTFE
  O-brtveni prsten: EPDM (Perox)

  Površinska zaštita:

  Kućište ventila: Presvučeno niklom ili ne presvučen (ne obrađeno)
  Vreteno i kugla: Presvučeno niklom

  Označavanje:

  IMI TA, PN, DN.

  Priključak:

  Vanjski navoj prema ISO 228.
  - Eurokonus
  - Ravni dosjed
  Unutarnji navoj prema ISO 228.

  Priključak na pogon:

  F03 i F04 prema EN ISO 5211.

  Kut rotacije:

  90°

  Pogoni:

  TA-M106, TA-M106 CO, TA-MC106Y

  Tehnički opis – Pogon

  Funkcija:

  Proporcionalna regulacija
  3-položajna regulacija
  Mogućnost prebacivanja na ručnu regulaciju

  Napon električnog napajanja:

  TA-M106/24: 24 VAC +6% -10%
  TA-M106/230: 230 VAC +6% -10%
  TA-M106 CO: 24 VAC +6% -10%
  TA-MC106Y: 24 VAC ±10%

  Frekvencija:

  50/60 Hz ±5%.

  Potrošnja energije:

  TA-M106, TA-M106 CO: 3.5 VA
  TA-MC106Y: 3.0 VA

  Ulazni signal:

  TA-M106, TA-M106 CO: 3-položajna
  TA-MC106Y: 0(2)-10 VDC, Ri 77 kΩ. (0-10, 10-0, 2-10, 10-2)

  Izlazni signal:

  TA-MC106Y: 0-10 VDC (0-10, 10-0), max. 8 mA, min. 1.2 kΩ.

  Vrijeme prekretanja:

  (pri 50 Hz/90°)
  TA-M106, TA-M106 CO: 130 s
  TA-MC106Y: 80 s

  Sila okretnog momenta:

  8 Nm

  Temperatura:

  Temperatura radnog medija: max. 80°C
  Radna okolina: 0°C – +50°C

  Tip zaštite:

  IP43

  Klasa zaštite:

  EN 60730
  24 VAC: III
  230 VAC: II

  Isključivanje u krajnjem položaju:

  Fiksiran na 90°

  Priključni vod:

  1,5 m, tri žice (0,5 mm2) sa žicom i izoliranim završnim tuljcem.
  CO verzija: S konektorom za pogon TA-Slider 160 CO ili TA-Slider 160 BACnet/Modbus CO umjesto kabela s izoliranom završnom stezaljkom.

  Boja:

  Narančasta RAL 2011, siva RAL 7043.

  Označavanje:

  Oznaka: IMI TA, CE, naziv proizvoda i tehnička specifikacija.

  Priključak na ventil:

  F04 prema EN ISO 5211.

  Kut rotacije:

  90°

  Artikli

  Pogoni TA-M106/TA-M106 CO/TA-MC106Y

  Napajanje
  Ulazni signal
  Kg
  EAN
  Katal. broj
  TA-M106
  24 VAC
  3-točkovni
  0,5
  5902276884016
  322204-29000
  TA-M106
  230 VAC
  3-točkovni
  0,5
  5902276884023
  322204-29001
  TA-M106 CO
  24 VAC
  3-točkovni
  0,5
  5901688829639
  322042-90000
  TA-MC106Y
  24 VAC
  0(2)-10 VDC
  0,5
  5902276884030
  322204-29002

  Navoj prema ISO 228.

  Vanjski navoji

  Navoj prema ISO 228.

  Presvučeno niklom

  DN
  D
  L1
  L2
  H
  H1
  H2
  h
  W
  Kvs
  Kg
  EAN
  Katal. broj
  Ravni dosjed
  15
  G3/4
  42
  34
  117
  29
  50
  9,4
  35
  1,25
  1,0
  8016603306090
  322203-13000

  Ne presvučen (ne obrađeno)

  DN
  D
  L1
  L2
  H
  H1
  H2
  h
  W
  Kvs
  Kg
  EAN
  Katal. broj
  Ravni dosjed
  15
  G3/4
  42
  34
  117
  29
  50
  9,4
  35
  1,25
  1,0
  8016603308186
  322031-30402
  15*
  G3/4
  47
  39
  141
  37
  60
  9,4
  41
  2,80
  1,9
  8016603309466
  322031-30500
  Eurokonus
  15
  G3/4
  42
  34
  117
  29
  50
  9,4
  35
  1,25
  1,0
  8016603308162
  322031-30403
  15*
  G3/4
  47
  42,5
  141
  37
  60
  9,4
  41
  2,80
  1,9
  8016603309411
  322031-30501

  Ventil i pogon se naručuju i isporučuju odvojeno.


  *) Tijelo obilježeno s DN 20 (priključci DN 15).

  Navoj prema ISO 228.

  Unutarnji navoji

  Navoj prema ISO 228.

  Ne presvučen (ne obrađeno)

  DN
  D
  L1
  L2
  H
  H1
  H2
  h
  W
  Kvs
  Kg
  EAN
  Katal. broj
  20
  G3/4
  47,5
  47,5
  141
  37
  60
  9,4
  40
  4,00
  2,0
  8016603310219
  322031-30504

  Ventil i pogon se naručuju i isporučuju odvojeno.

  Priključci – Za ravni dosjed

  Za priključak s pres spojnicom. S maticom.

  Priključni element s ravnim krajem spojne cijevi

  Za priključak s pres spojnicom.
  S maticom.

  Ventil DN
  D
  Ø Cijevi
  L*
  EAN
  Katal. broj
  15
  G3/4
  15
  39
  7318793810601
  52 009-315

  S maticom.

  Priključni element za meko lemljenje

  S maticom.

  Ventil DN
  D
  Ø Cijevi
  L*
  EAN
  Katal. broj
  15
  G3/4
  15
  13
  7318792749308
  52 009-515
  15
  G3/4
  16
  13
  7318792749407
  52 009-516

  S maticom.

  Priključni element za zavarivanje

  S maticom.

  Ventil DN
  D
  DN Cijevi
  L*
  EAN
  Katal. broj
  15
  G3/4
  15
  36
  7318792748509
  52 009-015

  Pres priključni element

  Treba koristiti nosive čahure, a za više informacija vidjeti list kataloga FPL.

  Ne smije se koristiti s PEX cijevima.

  Kromiran

  Ventil DN
  D
  Ø Cijevi
  L**
  EAN
  Katal. broj
  15
  G3/4
  15
  27
  7318793705006
  53 319-615
  15
  G3/4
  18
  27
  7318793705105
  53 319-618
  15
  G3/4
  22
  27
  7318793705204
  53 319-622

  *) Duljina spojnice (od površine brtve do završetka priključka)

  **) Ukupna dužina L se odnosi na ventil bez montiranih priključaka.

  Navoji prema ISO 7-1. S maticom.

  S vanjskim navojem

  Navoji prema ISO 7-1.
  S maticom.

  Ventil DN
  D
  D1
  L*
  EAN
  Katal. broj
  15
  G3/4
  R1/2
  29
  4024052516612
  0601-02.350

  Navoji prema ISO 228.

  S unutarnjim navojem

  Navoji prema ISO 228.

  Dužina navoja prema ISO 7-1.

  S maticom.

  Ventil DN
  D
  D1
  L*
  EAN
  Katal. broj
  15
  G3/4
  G1/2
  21
  7318794016903
  52 163-015
  Priključci – Za eurokonus

  Za eurokonusPoniklano, meka brtva (EPDM), max. 95°C.

  Pres spojnice za bakrene ili čelične cijevi

  Za eurokonus
  Poniklano, meka brtva (EPDM), max. 95°C.

  Ø Cijevi
  EAN
  Katal. broj
  15
  4024052515851
  1313-15.351
  18
  4024052516056
  1313-18.351

  za bakrene ili precizne čelične cijevi s debljinom stijenke od 1 mm.Mesing.

  Nosiva čahura

  za bakrene ili precizne čelične cijevi s debljinom stijenke od 1 mm.
  Mesing.

  Ø Cijevi
  L
  EAN
  Katal. broj
  12
  25,0
  4024052127016
  1300-12.170
  15
  26,0
  4024052127917
  1300-15.170
  16
  26,3
  4024052128419
  1300-16.170
  18
  26,8
  4024052128815
  1300-18.170

  Za eurokonus

  Pres spojnice za kompozitne cijevi

  Za eurokonus

  Ø Cijevi
  EAN
  Katal. broj
  16x2
  4024052137312
  1331-16.351

  Za eurokonusBrtvljenje metal na metal

  Pres spojnice za bakrene ili čelične cijevi

  Za eurokonus
  Brtvljenje metal na metal

  Treba koristiti nosive čahure.

  Ø Cijevi
  EAN
  Katal. broj
  12
  4024052214211
  3831-12.351
  14
  4024052214310
  3831-14.351
  15
  4024052214617
  3831-15.351
  16
  4024052214914
  3831-16.351
  18
  4024052215218
  3831-18.351

  Za eurokonus

  Pres spojnice za plastične cijevi

  Za eurokonus

  Ø Cijevi
  EAN
  Katal. broj
  12x1,1
  4024052136018
  1315-12.351
  14x2
  4024052134618
  1311-14.351
  16x1,5
  4024052136117
  1315-16.351
  16x2
  4024052134816
  1311-16.351
  17x2
  4024052134915
  1311-17.351
  18x2
  4024052135110
  1311-18.351
  20x2
  4024052135318
  1311-20.351
  Pribor

  Za grijanje i hlađenjeMax. temperatura: 90°CDebljina stijenke: 16 mm.Materijal: Umrežena polietilenska pjena, vanjski sloj gustoće 80 kg/m3, unutarnji sloj 29 kg/m3.Klasa Požara: B2 – DIN 4102 i 1 – UNI 9177.

  Izolacija

  Za grijanje i hlađenje
  Max. temperatura: 90°C
  Debljina stijenke: 16 mm.
  Materijal: Umrežena polietilenska pjena, vanjski sloj gustoće 80 kg/m3, unutarnji sloj 29 kg/m3.
  Klasa Požara: B2 – DIN 4102 i 1 – UNI 9177.

  Ventil DN
  L
  H
  W
  EAN
  Katal. broj
  15
  125
  125
  90
  5902276805714
  322031-30405
  15* / 20
  120
  140
  100
  5902276805721
  322031-30508


  *) Tijelo obilježeno s DN 20 (priključci DN 15).

  Za lakšu montažu na zid ili strop.2 kom M4 vijka za pričvršćivanje ventila na nosač su uključeni u isporuku.

  Nosač

  Za lakšu montažu na zid ili strop.
  2 kom M4 vijka za pričvršćivanje ventila na nosač su uključeni u isporuku.

  L
  H
  W
  EAN
  Katal. broj
  80
  100
  80
  8016603308032
  322031-30000

  6-way_DZR_Eurocone_TA-M106_right

  Odaberite format Download

  6-way_DZR_Flat_TA-M106_right

  Odaberite format Download

  32203130402

  Odaberite format Download

  322031-30504_DN20_female

  Odaberite format Download

  6-way_DZR_Eurocone_right

  Odaberite format Download

  6-way_Eurocone_left

  Odaberite format Download

  060102350

  Odaberite format Download

  32220313000

  Odaberite format Download

  6-way_Flat_TA-M106_front

  Odaberite format Download

  6-way_DZR_Eurocone_left

  Odaberite format Download

  6-way_Flat_TA-M106_left

  Odaberite format Download

  6-way_DZR_Flat_front

  Odaberite format Download

  53319xxx

  Odaberite format Download

  52163015

  Odaberite format Download

  6-way_Eurocone_right

  Odaberite format Download

  520090xx

  Odaberite format Download

  6-way_Eurocone_front

  Odaberite format Download

  6-way_DZR_Flat_right

  Odaberite format Download

  52009515

  Odaberite format Download

  6-way_Flat_front

  Odaberite format Download

  6-way_Flat_TA-M106_right

  Odaberite format Download

  32203130403

  Odaberite format Download

  6-way_DZR_Eurocone_TA-M106_front

  Odaberite format Download

  6-way_Flat_right

  Odaberite format Download

  6-way_Eurocone_TA-M106_right

  Odaberite format Download

  6-way_DZR_Flat_TA-M106_left

  Odaberite format Download

  6-way_DZR_Flat_left

  Odaberite format Download

  6-way_DZR_Flat_TA-M106_front

  Odaberite format Download

  520093xx

  Odaberite format Download

  6-way_DZR_Eurocone_front

  Odaberite format Download

  6-way_Eurocone_TA-M106_front

  Odaberite format Download

  322031-30000_bracket

  Odaberite format Download

  6-way_DZR_Eurocone_TA-M106_left

  Odaberite format Download

  32203130501

  Odaberite format Download

  32203130500

  Odaberite format Download

  32220313001

  Odaberite format Download

  TA-M106

  Odaberite format Download

  6-way_Eurocone_TA-M106_left

  Odaberite format Download

  32203130405_32203130508_persp

  Odaberite format Download

  6-way_Flat_left

  Odaberite format Download