Informacije o Proizvodima

  Jednostavno puštanje u rad

  Atomtska prilagodba hoda ventila i snage pogon te kontakti krajnjih položaja uvelike pomažu u smanjenju vremena puštanja pogona u rad te zaštiti ventila i pogona od preopterećenja.

  Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu

  Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu omogućava sigurno ručno kolo.

  Lakoća servisiranja

  Poklopac kučišta pogona jednostavno se uklanja. Paramerti pogona mogu se lako podesiti i na samom mjestu ugradnje.

  Tehnički opis

  Funkcija:

  24 VAC: Modulacijsku regulaciju.
  230 VAC: 3-točkovnu regulaciju.

  Sigurnosna funkcija:

  TA-MC100FSE: Vreteno ventila se izvlači pri nestanku napajanja
  TA-MC100FSR: Vreteno ventila se uvlači pri nestanku napajanja

  Napon električnog napajanja:

  24 VAC ±15%
  230 VAC ±15%
  Frekvencija 50-60 Hz ±5%

  Potrošnja energije:

  24 V: 26 VA
  230 V: 30 VA

  Ulazni signal:

  24 V:
  0(2)-10 VDC 0,5 mA, Ri 20 kΩ
  0(4)-20 mA
  Smjer signala i početni položaj mogu se namještati putem mikro prekidača.
  230 V:
  3-točkovna regulacija.

  Izlazni signal:

  24 V:
  0(2)-10 VDC, max. 5 mA
  0(4)-20 mA. Ri 0,5 kΩ.
  230 V:
  0-10 VDC, max. 5 mA.

  Regulacijska brzina:

  24 V: 2 s/mm
  230 V: 9 s/mm

  Brzina sigurnosne funkcije:

  24 V: 1,0 s/mm
  230 V: 1,2 s/mm

  Podesiva sila:

  1000 N

  Režim rada:

  S3 - 50% ED c/h 1200, EN 60034-1

  Isključivanje u krajnjem položaju:

  Ovisno od opterećenja

  Temperatura:

  Max. temperatura radne okoline: 50°C
  Min. temperatura radne okoline: 0°C

  Tip zaštite:

  IP54

  Klasa zaštite:

  (prema EN 60730)
  24V: III
  230V: I

  Hod:

  Max. 20 mm

  Automatska detekcija podizanja ventila (automatsko određivanje hoda).

  Priključak napajanja:

  Pogon sa stezaljkama

  Priključak na ventil:

  Jednostavan priključak na ventil pomoću M8 vijaka.
  Za neke tipove ventila postoji adapter. Podaci o adapterima uključeni u listu podataka o ventilu.

  Boja:

  Crno kućište i crveni poklopac.

  Označavanje:

  IMI TA, CE, kataloški broj, naziv proizvoda i tehnička specifikacija.

  Težina:

  2,8 kg

  Artikli

  Vreteno ventila se izvlači pri nestanku napajanja

  TA-MC100 FSE

  Vreteno ventila se izvlači pri nestanku napajanja

  Tip
  Napon električnog napajanja
  Ulazni signal
  EAN
  Katal. broj
  FSE
  24 VAC
  0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA
  3831112512122
  61 100-101
  FSE
  230 VAC
  3-točkovni
  3831112512139
  61 100-102


  Za neke tipove ventila može biti potreban adapter. Podaci o adapterima uključeni su u listu podataka o ventilu.

  Vreteno ventila se uvlači pri nestanku napajanja

  TA-MC100 FSR

  Vreteno ventila se uvlači pri nestanku napajanja

  Tip
  Napon električnog napajanja
  Ulazni signal
  EAN
  Katal. broj
  FSR
  24 VAC
  0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA
  3831112512146
  61 100-201
  FSR
  230 VAC
  3-točkovni
  3831112512153
  61 100-202


  Za neke tipove ventila može biti potreban adapter. Podaci o adapterima uključeni su u listu podataka o ventilu.

  Pribor

  Uključujući vrh vretena (produljenje) i vijke za produljenje.Temperaturni raspon od -10 C.Napon 24 VAC ±10%, 50/60 Hz ±5%.Snaga PN cca 30 W.Struja 1,4 A.Površinska temperatura max 50°C.

  Grijači vretena

  Uključujući vrh vretena (produljenje) i vijke za produljenje.
  Temperaturni raspon od -10 C.
  Napon 24 VAC ±10%, 50/60 Hz ±5%.
  Snaga PN cca 30 W.
  Struja 1,4 A.
  Površinska temperatura max 50°C.

  Za ventil
  DN
  L
  H
  W
  D
  EAN
  Katal. broj
  146
  49
  70
  30
  TA-Modulator
  65-80
  3831112534834
  322042-80010
  TA-FUSION
  32-50
  3831112533509
  322042-80901
  TA-FUSION
  65-150
  3831112533448
  322042-81400
  KTM 512
  15-50
  3831112533431
  322042-80900
  KTM 512
  65-125
  3831112533455
  322042-81401