Informacije o Proizvodima

  Jednostavno puštanje u rad

  Automatska prilagodba hodu ventila kao i prekidač krajnjeg položaja ovisnog o opterećenju smanjuju vrijeme potrebno za puštanje u rad i štite ventil i pogon od preopterećenja.

  Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu

  Jednostavno pronalaženje i otklanjanje smetnji u radu omogućava sigurno ručno kolo.

  Lakoća servisiranja

  Poklopac kućišta pogona može se lako skinuti, a njegovi parametri se mogu jednostavno promijeniti na mjestu ugradnje.

  Tehnički opis

  Funkcija:

  Modulacijsku ili 3-točkovnu regulaciju.

  Pogonski sigurna funkcija:

  Vreteno ventila se izvlači pri nestanku struje

  Napon električnog napajanja:

  24 VAC ±10%
  230 VAC +6%/-10%
  115 VAC +6%/-10%
  Frekvencija 50-60 Hz ±5%

  Potrošnja energije:

  24 V: 50 VA
  230 V: 80 VA
  115 V: 80 VA

  Ulazni signal:

  0(2)-10 VDC, Ri ~77 kΩ
  0(4)-20 mA, Ri ~510 Ω.
  Smjer signala i početni položaj se može namještati mikro prekidačima.
  3-point control.

  Izlazni signal:

  0-10 VDC, max. 8 mA, min. 1,2 kΩ.

  Histereza:

  0,05 V / 0,15 V / 0,3 V / 0,5 V

  Rezolucija:

  Electrična: 0,04 VDC
  Mehanička: 0,04 mm

  Regulacijska brzina:

  3,5 s/mm

  Brzina sigurnosne funkcije:

  0,1 s/mm

  Sila za podešavanje:

  2500 N

  Režim rada:

  S3-50% ED c/h 1200, EN 60034-1

  Isključivanje u krajnjem položaju:

  Ovisno od opterećenja

  Temperatura:

  Max. temperatura radne okoline: 60°C
  Min. temperatura radne okoline: 0°C

  Tip zaštite:

  IP54

  Klasa zaštite:

  (prema EN 60730)
  24 V: III
  230 V: II
  115 V: II

  Hod:

  Max. 40 mm

  Automatska detekcija podizanja ventila (automatsko određivanje hoda).

  Priključak napajanja:

  Pogon sa stezaljkama

  Priključak na ventil:

  Jednostavan priključak na ventil pomoću M8 vijaka.
  Za neke tipove ventila postoji adapter. Podaci o adapterima uključeni u listu podataka o ventilu.

  Boja:

  Crno kućište i crveni poklopac.

  Označavanje:

  IMI TA, CE, kataloški broj, naziv proizvoda i tehnička specifikacija.

  Težina:

  12,5 kg

  Varijante pogona:

  - Uređaj pozicijske sklopke:
  ►2 sklopke (WE1/WE2), beznaponske, modulirajuće podesive.
  ►Nazivno opterećenje: 8 A / 250 VAC, 8 A / 30 VDC.
  ►Napon uključivanja: max. 400 VAC, max. 125 VDC.
  - Tip zaštite: IP 65
  - Izlazni signal: X=0(4)...20 mA
  - Adapter sa spojnicom, za proizvod drugog proizvođača


  Za varijante i pribor molimo kontaktirati IMI Hydronic Engineering.

  Artikli

  Vreteno ventila se izvlači pri nestanku struje

  TA-MC253 SE

  Vreteno ventila se izvlači pri nestanku struje

  Napon električnog napajanja
  Ulazni signal
  EAN
  Katal. broj
  24 VAC
  0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-točkovni
  61 253-101
  230 VAC
  0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-točkovni
  61 253-102
  115 VAC
  0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA 3-točkovni
  61 253-402


  Za neke tipove ventila može biti potreban adapter. Podaci o adapterima uključeni su u listu podataka o ventilu.


  Za izvedbu IP65: Dodajte "IP" nakon kataloškog broja, primjer 61 253-101IP

  Pribor

  Osnovni pribor pogona

  EAN
  Katal. broj
  ACA 71
  Uređaj pozicijske sklopke (2 sklopke)
  67 071-250
  ACA 76
  Izlazni signal: 0(4)-20mA
  67 076-250


  Za izvedbu IP65:
  Pogledajte "Artikli".

  TA-MC253SE-24_w_path

  Odaberite format Download

  TA-MC253SE-24

  Odaberite format Download

  Výkresy