HySelect

Determining optimal valve sizing, pre-setting values and the most energy efficient configuration has never been easier

Zajedno s našim instrumentom za balansiranje TA SCOPE, postići ćete;

Najekonomičniju izvedbu hidroničkog sustava

HySelect olakšava izbor odgovarajuće veličine ventila, vrijednosti predpodešavanja i najekonomičniji sustav projektiranja. Jednostavno unesite u HySelect;

  • Dužine cijevi
  • Projektirani protok na potrošačima
  • Diferencijalni tlak.

Kao rješenje dobit ćete;

  • Potrebnu visinu dobave pumpe
  • Detaljni popis optimalno dimenzioniranih proizvoda, kao što su regulacijski i balansni ventili
  • Strukturu postrojenja (mreža termo-tehničkog sustava) za unos podataka u instrument za balansiranje
  • Ukupnu dužinu cijevi sa promjerima
  • Volumen vode u cjevovodu
Download

Provjera radi li postrojenje kao što je projektirano...

HySelect komunicira s našim novim instrumentom za balansiranje TA SCOPE, što vam pojednostavljuje upload i download informacija o sustavu u/od TA SCOPE-a. Time se ubrzava postupak balansiranja i omogućena vam je kontrola da je puštanje u rad u skladu s originalnim projektom. Nakon toga treba poslati strukturu postrojenja (termo-tehničku mrežu), projektiranu uz pomoć HySelect, na TA-SCOPE i izvršiti balansiranje. Nakon što je balansiranje završeno, izmjereni podaci se učitavaju u HySelect. Provjerava se protok, diferencijalni tlak, 2 temperature, razlika temperature. Informacije dokumentirate ispisom izvještaja o balansiranju.

…i kroz cijeli životni vijek sustava

Mi želimo da termo-tehnički sustav za cijelog životnog vijeka radi na planirani način i sa željenom svrhom. S instrumentom TA SCOPE i programom HySelect možete jednostavno provesti ispitivanje u  svrhu provjere radi li sustav na zahtjevani način.

TA SCOPE treba koristiti za ispitivanje protoka, diferencijalnog tlaka, 2 temperature, razlike temperature i snage. Za analizu izmjerenih podataka, učitajte ih u HySelect.