Felhasználási Feltételek

Az IMI Hydronic Engineering International SA („IMI Hydronic Engineering SA” vagy „vállalatunk”) tulajdonában és üzemeltetésében lévő imi-hydronic.com vagy bármely más weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) történő hozzáférésre és annak használatára az alábbi feltételek, vállalatunk Adatvédelmi Szabályzata, valamint az ezen a Weboldalon található egyéb jogi és felelősségi nyilatkozatok érvényesek („Felhasználási Feltételek”).

Az IMI Hydronic Engineering International SA („IMI Hydronic Engineering SA” vagy „vállalatunk”) tulajdonában és üzemeltetésében lévő imi-hydronic.com vagy bármely más weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) történő hozzáférésre és annak használatára az alábbi feltételek, vállalatunk Adatvédelmi Szabályzata, valamint az ezen a Weboldalon található egyéb jogi és felelősségi nyilatkozatok érvényesek („Felhasználási Feltételek”).

A Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos bármely kérdés esetén lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] e-mail címen.
UTOLSÓ FRISSÍTÉS DÁTUMA: 2018. MÁJUS 14.

1. Feltételek elfogadása

1.1 A Weboldal használatával Ön teljes körűen elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a Felhasználási Feltételeket, úgy kérjük, hogy haladéktalanul hagyjon fel a Weboldal használatával.

1.2. Ön beleegyezik abba, hogy nem használja a Weboldalt jogellenes vagy a Felhasználási Feltételek értelmében tiltott célra.

1.3 A Weboldalnak és a szolgáltatásoknak nem célja a 18 éven aluli gyermekek („Kiskorúak”) kiszolgálása, és vállalatunk tudatosan semmilyen adatot nem gyűjt Kiskorúakról.

1.4 Az IMI Hydronic Engineering SA fenntartja magának a jogot arra, hogy:
    i. a Felhasználási Feltételeket bármely időpontban módosítsa: A Felhasználási Feltételek frissítése vagy módosítása esetén a frissített verziót a Felhasználási Feltételek oldalán tesszük közzé, amely a módosításról történő értesítésnek minősül. A Felhasználási Feltételek frissített dátuma a legfrissebb változat dátumát mutatja. A frissítés a közzétételt követő munkanapon válik hatályossá és kötelező erejűvé. Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el az online Felhasználási Feltételeket.
Amennyiben Ön a weboldalt az ilyen jellegű módosításokat követően tovább használja, úgy az a változtatás elfogadásának minősül;
    ii. a Weboldalt vagy annak bármely részét (akár ideiglenesen, akár véglegesen) külön értesítés nélkül módosítsa vagy eltávolítsa. Ön ezúton megerősíti, hogy az IMI Hydronic Engineering SA Önnel szemben az ilyen jellegű változtatásokért vagy eltávolításért nem felel.

2. A Weboldal használata

2.1 Ön szabadon böngészhet a Weboldalon, azonban a Weboldalon található információkat, beleértve bármely szöveget, képet, hangot és videót (az „Információ”) csak a saját, nem kereskedelmi célú felhasználása céljából érheti el, töltheti le vagy használhatja fel. Írásbeli engedélyünk nélkül Ön nem jogosult az Információt kereskedelmi célokra értékesíteni, módosítani, továbbítani, újra felhasználni, újra közzétenni vagy felhasználni.

2.2 A Felhasználási Feltételek bármely előírásának megsértése esetén az IMI Hydronic Engineering SA a saját mérlegelési jogkörében jogosult:
    i. az Ön hozzáférését a Weboldalhoz haladéktalanul felfüggeszteni; és/vagy
    ii. az Önnel megkötött előfizetési megállapodást felmondani, amennyiben Ön az IMI Hydronic Engineering SA ügyfele.

2.3 Ön tudomásul veszi, hogy az IMI Hydronic Engineering SA nyilvánosságra hozhatja a Weboldal használatával kapcsolatos információkat valamely jogszabályban, szabályozásban, kormányzati kérésben, bírósági végzésben, idézésben vagy más jogi eljárásban támasztott követelmények teljesítése érdekében. Ilyen típusú szükséges nyilvánosságra hozatal esetén értesítjük Önt, kivéve, ha kötelesek vagyunk a nyilvánosságra hozatalt bizalmasan kezelni. Az ilyen típusú nyilvánosságra hozatalra továbbá vállalatunk Adatvédelmi Szabályzata ((Insert link to Privacy Policy)) érvényes.

2.4 Az IMI Hydronic Engineering SA nem köteles arra, de dönthet úgy, hogy eltávolít minden tiltott anyagot, és megtagadja a Weboldalhoz történő hozzáférést minden olyan személytől, aki a Felhasználási Feltételeket megsérti. Egyebekben minden egyéb jogot fenntartunk.

3. Védjegyek és tulajdonjogok

A Weboldalon megjelenő valamennyi terméknév az IMI Hydronic Engineering SA védjegye, függetlenül attól, hogy az nagy formátumban, dőlt betűkkel vagy a védjegy szimbólummal jelenik-e meg.

3.1 Kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül Ön nem jogosult az IMI Hydronic Engineering SA nevét, logóját, szlogenjét vagy egyéb jelölését használni, eltávolítani vagy módosítani.

3.2 A Weboldalhoz és annak tartalmához (beleértve korlátozás nélkül a Weboldal megjelenését, szövegét, grafikáit és a Weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szoftvert és forráskódot) kapcsolódó minden szerzői jog, védjegy és egyéb szellemi tulajdonjog engedélyese vagy tulajdonosa az IMI Hydronic Engineering SA, vagy azokat vállalatunk a törvényes keretek között egyéb módon használja.

3.3 A Weboldal felkeresésével Ön elfogadja, hogy az IMI Hydronic Engineering SA, mint a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen tartalom nem tölthető le, reprodukálható, továbbítható, tárolható, értékesíthető vagy terjeszthető más módon. Ez alól kivételt képez a Weboldal oldalainak letöltése, másolása és/vagy nyomtatása szigorúan személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra.

4. Felelősség kizárása és korlátozása

4.1 A Weboldal a megtekintett és rendelkezésre bocsátott állapotban, az IMI Hydronic Engineering SA bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos ismertetése, garanciája vagy jóváhagyása nélkül érhető el, beleértve, de nem kizárólagosan, a megfelelő minőségre, az adott célnak való megfelelőségre, a nemleges megállapításra, a kompatibilitásra, a biztonságra és a pontosságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat.

4.2 A törvény által megengedett mértékben az IMI Hydronic Engineering SA nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért, beleértve korlátozás nélkül az üzleti veszteséget, az elvesztett lehetőséget és adatokat vagy az elmaradt hasznot, amely a Weboldal használatából vagy használatra való képtelenségéből ered vagy ezekkel kapcsolatban merül fel, illetve a Weboldal tartalmában felmerülő hibákért vagy hiányosságokért.

4.3 Az IMI Hydronic Engineering SA nem vállal garanciát arra, hogy a Weboldal működése megszakításoktól vagy hibáktól mentes lesz, a hibák kijavításra kerülnek, illetve a Weboldal vagy a szerver, amely azt elérhetővé teszi, vírusoktól vagy bármilyen más káros vagy ártalmas dologtól mentes.

4.4 A Felhasználási Feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kizárja vagy korlátozza az IMI Hydronic Engineering SA vagy az alkalmazottai vagy ügynökei felelősségét olyan módon, amely a jogszabályok alapján nem lehetséges. A jelen pontban foglalt kizárások és korlátozások egyikének sem célja, hogy korlátozza a helyi jogszabályok vagy egyéb jogszabályi előírások alapján Önt fogyasztóként megillető azon jogokat, amelyeket nem lehet kizárni, valamint semmilyen módon nem célja az IMI Hydronic Engineering SA vállalat Önnel szemben a vállalat vagy annak alkalmazottai vagy ügynökei hanyagságából eredő halál vagy személyi sérülés esetén fennálló felelősségének korlátozása vagy kizárása.
4.5 A Weboldal tartalma nem minősül tanácsadásnak, és nem szolgálhat döntések meghozatalának vagy meg nem hozatalának alapjául.

5. Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott információk

Az Adatvédelmi Szabályzat ((Insert link to Privacy Policy))által lefedett információk kivételével bármely olyan kommunikáció vagy anyag, amelyet elektronikus levél formájában vagy más módon továbbít a Weboldal részére, beleértve az adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat vagy hasonlókat, nem minősül titkosnak vagy oltalom alatt állónak, és ennek megfelelően kezeljük. Minden, amit részünkre továbbít vagy küld, az IMI Hydronic Engineering SA tulajdonába kerül, és bármilyen célra felhasználható, beleértve, de nem kizárólagosan a sokszorosítást, a közzétételt, a továbbítást, a publikációt, a közvetítést és a kiküldést. Az IMI Hydronic Engineering SA továbbá mindenféle ellenszolgáltatás nélkül jogosult az Ön által a Weboldallal bármilyen folytatott kommunikációban szereplő bármely ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát bármilyen célra, beleértve, de nem kizárólagosan termékek fejlesztéséhez, gyártásához és marketingjéhez szabadon felhasználni.

6. A Weboldalra mutató hivatkozások

A Weboldal tartalmazhat olyan hivatkozásokat, amelyek harmadik felek által üzemeltett weboldalakra mutatnak. E weboldalak tartalmára és az ott alkalmazott eljárásokra nincs befolyásunk, azokért felelősséget nem vállalunk. E hivatkozások feltüntetése nem értelmezhető úgy, hogy az ilyen weboldalak tartalmával vagy az ott alkalmazott eljárásokkal egyetértünk, vagy azokat, illetve tulajdonosaikat támogatjuk, Ön pedig tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ilyen weboldalak tartalmáért vagy elérhetőségéért semmilyen felelősséggel nem tartozunk.

7. Más weboldalakra mutató hivatkozások

A Weboldal látogatóinak érdekében vagy kényelmére harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat adhatunk meg. A Weboldal elhagyásakor igyekszünk Önt tájékoztatni arról, hogy a harmadik fél weboldalán eltérő felhasználási feltételek és adatvédelmi előírások lehetnek érvényben. Nem vállalunk azonban felelősséget a Weboldalról más weboldalakra mutató hivatkozásokért, és különösen nem vállalunk felelősséget azok tartalmának helyességéért vagy jogszerűségéért. Nem vállalunk továbbá felelősséget harmadik felek adatvédelmi előírásainak megsértéséből vagy mulasztásából eredően.

8. Teljes megállapodás

A Felhasználási Feltételek, beleértve a Weboldalon található jogi nyilatkozatokat, felelősségi nyilatkozatokat és egyéb irányelveket, az IMI Hydronic Engineering SA és az Ön között létrejött teljes megállapodást tartalmazzák a Weboldal Ön által történő használata vonatkozásában.

9. Módosítások

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a Felhasználási Feltételeket az itt közzétett verzió frissítésével bármely időben módosítsuk. Az ilyen jellegű módosítások Önre nézve kötelező erejűek, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen keresse fel ezt az oldalt és olvassa el az Önre vonatkozó aktuális Felhasználási Feltételeket.

10. Irányadó jog

A jelen Felhasználási Feltételekre az angol jog előírási irányadók. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő nézeteltéréseket gyorsan és hatékonyan megoldjuk. A Felhasználási Feltételekből eredő bármely vitás kérdést az illetékes angol bíróság előtt kell rendezni.