Optimizējot sistēmas dzīves ciklu, rodas iespēja taupīt naudu un samazina dīkstāvi.

Mēs “IMI Hydronic Engineering” garantējam, ka jūsu sistēma visā tās dzīves ciklā kalpos labākajā veidā. Tādēļ piedāvājam piemērotākos risinājumus svarīgākajiem aspektiem, piemēram:

  • ūdens kvalitātes un spiediena nodrošināšanai, jo tie paaugstina sistēmas veiktspēju, samazina sistēmu apkopes biežumu un dīkstāvi; 
  • enerģijas patēriņam – daudzi produkti mūsu piedāvājumā palīdz optimizēt apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, optimizējot enerģijas patēriņu tā, lai nemazinātu komfortu. Lai gūtu idejas efektivitātes paaugstināšanai, iepazīstieties ar mūsu faktiem par enerģiju. 

Gaiss sistēmās iekļūst dažādos veidos, un katrā situācijā vajadzīgs savs risinājums.

Jebkurā apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmā gaiss ir daudzos veidos. Uzziniet vairāk par ietekmi, kāda tam ir uz sistēmu darbību un dzīves ciklu. Mēs iepazīstinām jūs arī ar piemērotākajiem risinājumiem ikvienam gaisa veidam sistēmā.