AFC-teknologi

Hvor dynamisk er du? Pålitelig hydronisk regulering med Eclipse og Dynacon Eclipse kan være så enkelt som dette: Installer, juster og glem!

Med AFC-teknologi kan du enkelt oppnå hydronisk regulering.

Når du stiller inn påkrevd gjennomstrømning for de individuelle radiatorene direkte på Eclipse-ventilen, sørger du for en pålitelig innregulering av systemet.

Løsninger med AFC-teknologi er designet slik at når ventilen først er innstilt til korrekt verdi, så overskrides ikke den ønskede strømningsraten uansett hvor stort differansetrykket er. Selv i et tilfelle med overmating, f.eks. på grunn av at tilstøtende ventiler stenges eller under oppvarmingsfasen om morgenen, regulerer Eclipse automatisk strømningen til innstilt verdi. Det er ikke påkrevd med kompliserte beregninger for å fastslå innstillingsverdiene.

Hydronisk regulering kan gjøres så enkelt som å justere Eclipse-ventilen

eclipse-cut

 •   Styringsporten som håndterer gjennomstrømningen, stilles inn til den beregnede gjennomstrømningsverdien ved å justere innstillingen til ønsket verdi med justeringsnøkkelen eller en fastnøkkel.
 • Hvis gjennomstrømningen ved ventilen øker, flyttes hylsen inne i styringsporten av det økende trykket, og dermed begrenses mengden hele tiden til den innstilte verdien. Denne mekanismen sikrer at den innstilte mengden aldri overskrides.
 •   Hvis strømningsraten faller til under den innstilte verdien, vil en fjær presse hylsen tilbake til opprinnelig posisjon.

 

Enkel oppstart med AFC-teknologi

 • Enkel oppstart, det kreves ingen kompliserte beregninger for rørnettet
 •   Enkel å bruke: installer, juster og glem!
 •   Mengden kan justeres direkte på ventilen (innstillingsverdi 1 = 10 l/t, 2 = 20 l/t, osv.)
 • Den innstilte mengden overskrides aldri.
 • Ingen hydraulisk interferens ved åpning eller stengning av andre ventiler/systemseksjoner.
 • Velprøvd teknologi – brukt med utmerkede resultater i mer enn 7 år
 •  Mulig å bytte eller teste de øvre delene under trykk
 •   En løsning for ethvert behov: AFC-produktutvalget er tilgjengelig for alle typer radiatorer og gulvvarme
 •  Optimert energiforbruk og innekomfort for beste kundetilfredshet.
Eclipse Dynacon Eclipse installation

 

Anvendelser

 Ideell for renoveringer og komplekse systemer

Når det skal renoveres, kan HVAC-systemene ofte skape utfordringer. I eldre HVAC-systemer er radiatorene ofte bredt forgrenet, og det gjør det vanskelig å forstå strømningskravene inne i de ulike seksjonene eller radiatorene. Når det dessuten mangler pålitelige tegninger over HVAC-systemet, blir det nesten umulig å beregne nettverksmotstanden og effektkravene i de ulike seksjonene. Med AFC-teknologi kan du unngå disse gjetningene i forbindelse med renovasjonsarbeidet ved å skape en konstant mengde uavhengig av differensialtrykket.

 

 

System image

Slik installerer du en Eclipse-ventil

Vennligst se denne filmen for å få en enkel visuell guide for hvordan du beregner og stiller inn en Eclipse-ventil.

Bestehende Ventile auf Eclipse umrüsten

Rüsten Sie jetzt Heizkörperventile von IMI Heimeier auf Eclipse mit automatischer Durchflussregelung um. Eine Anleitung finden Sie im Film.