National Blood Centre

Zastosowanie technologii hydraulicznej regulacji, szybko dostarcza wydajnego rozwiązania w nowych budynkach.

Wyzwanie

National Blood Centre postawiło wyzwanie zredukowania czasu spędzonego nie tylko na montażu zaworów równoważących w systemie wodnym, ale także na urchuchomieniu systemu w dwóch nowych budynkach.

Inwestycja składała się z połączenia konstrukcji nowego budynku z zaopatrzeniem nowych systemów IT, poprzez wymianę osprzętu oraz renowację istniejącego. Ukończenie całego projektu dostarcza wymaganą pojemność i elastyczność systemu, w celu przygotowania go na dalszy rozwój i przyszłe technologie.

Rozwiązanie

IMI Hydronic Engineering zaprezentowało TA-H.U.B.®, najnowszą technologię, jako rozwiązanie spełniające wyżej wymienione cele. To rozwiązanie, dostosowane do indywidualnych potrzeb, pozwala na zrównoważenie do 8 jednostek końcowych z jednego miejsca, dostarczając niesamowitą wygodę poprzez umożliwienie dostępu do elementów systemu, znajdujących się w strefach z ograniczonym dostępem, skracając czas równoważenia i zapewniając łatwiejsze rozwiązywanie problemów oraz użytkowanie.

TA-H.U.B.® zostało w szczególności dopasowane do nowego budynku w związku z osobną lokalizacją. Czas spędzony na ustawianiu systemu wodnego jest znacznie skrócony, tak samo jak potrzeba przebywania inżynierów w strefach z ograniczonym dostępem. Pozostawiono puste punkty w budynku, w celu umożliwienia przyszłego rozwoju systemów ogrzewania i chłodzenia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Prefabrykowana jednostka wsparta jest przez TA Select , czyli oprogramowanie, które pomaga zaprojektować efektywny system wodny poprzez określenie poprawnych ustawień zaworów w zależności od indywidualnych potrzeb.

Dostarczone przez IMI Hydronic Engineering rozwiązanie spełniło wymagania National Blood Centre zarówno dotyczące zmniejszenia czasu montażu oraz czasu równoważenia zaworów, jak i zapewnienia komfortu cieplnego w dwóch budynkach.

Fakty​

Typ projektu
Obiekty edukacyjne
Budynek
National Blood Centre
Lokalizacja
Bristol, UK
Właściciel
National Blood Centre, Bristol, UK

Powiązane studia przypadków