Zastosowanie według instalacji - Grzejniki - Mieszkanie z centralnym ogrzewaniem

Złożony, rozgałęziony układ systemu grzewczego

> Połączenie rozkładu poziomego i pionowego
> Nieznany system rurociągów
> Odcinki instalacji o różnej wydajności
> Sumaryczna długość orurowania do 100m, brak regulatora różnicy ciśnień

radiators apartments with central heat source

System grzewczy oparty o grzejniki i ogrzewanie podłogowe

 

> Regulacja temperatury w pojedynczym pomieszczeniu i maksymalnej temperatury powroty
> Także do ogrzewania ściennego
> Wszystkie grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne Eclipse

radiators apartments with central heat source