Jak szybko i bezbłędnie dobrać naczynie wzbiorcze?

Dobór naczynia wzbiorczego z uwagi na konieczność uwzględnienia sumarycznej pojemności instalacji zwykle realizowany jest pod presją czasu tuż przed wydrukiem projektu, dlatego wówczas bardzo łatwo o pomyłkę. Dodatkową trudnością w doborze właściwej wielkości naczynia jest konieczność uwzględnienia wielu parametrów, a sama procedura obliczeniowa bazuje na uwikłanych formułach matematycznych. Jak więc poradzić sobie z tym zadaniem, tak aby dobór był poprawny i szybki?

IMI Hydronic Engineering prezentuje narzędzie w postaci arkusza doboru, za pomocą którego bez problemu można dobrać właściwą pojemność naczynia wzbiorczego dla różnych systemów. Arkusz umożliwia szybki dobór:

 • naczynia wzbiorczego wg wymagań normy PN-EN 12828,
 • naczynia wzbiorczego wg wymagań normy PN-B 02414,
 • naczynia wzbiorczego do instalacji wody użytkowej,
 • naczynia wzbiorczego do instalacji solarnej,
 • układu odgazowania instalacji,
 • naczynia pośredniego,
 • odgazowaczy próżniowych.

Wystarczy kliknąć w odpowiednie hiperłącze, a arkusz poprowadzi użytkownika do właściwej zakładki z automatyczną procedurą doboru. Następnie po określeniu wszystkich wymaganych parametrów doboru, program automatycznie wykona obliczenia wymaganej minimalnej pojemności naczynia wzbiorczego zgodnie z założeniami wybranej normy. Istnieje możliwość wpisania bezpośrednio w komórce wartości liczbowej lub wykorzystania w tym celu formantu w postaci strzałek lub listy rozwijalnej. W arkuszu wszystkie pola zostały zablokowane poza komórkami, w których określamy parametry do doboru. Każda zmiana jakiegokolwiek parametru powoduje automatyczne przeliczenie i uzyskanie aktualnego wyniku końcowego. Na podstawie finalnego wyniku (wymaganej minimalnej pojemności naczynia wzbiorczego), użytkownik powinien samodzielnie określić jego typ, wielkość oraz liczbę. Automatycznie wyliczona wartość, na podstawie której wybieramy z rozwijalnej listy właściwe naczynie wzbiorcze jest zawsze wyróżniona kolorem żółtym komórki. Zaletą arkusza jest niewątpliwie samoczynna kontrola nad dokonywanymi doborami i wyświetlanie komunikatu w przypadku wyboru naczynia niespełniającego wymagań normy np. klasa ciśnienia naczynia niższa niż ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa PN<PSV Arkusz w sposób automatyczny dokonuje obliczeń sprawdzających oraz wyznacza dodatkowo m.in.:

 • wymaganą średnicę rury wzbiorczej,
 • ciśnienie, do jakiego należy napełnić instalację tak, aby zapewnić rezerwę w naczyniu,
 • rezerwę objętości w dobranym naczyniu,
 • nr artykułu dobranego elementu.

Użytkownik arkusza ma również możliwość pobrania pełnej karty katalogowej dobranego elementu bezpośrednio z poziomu arkusza, a instalator może skorzystać z manometru zakresu ciśnienia, w jakim powinna być eksploatowana instalacja. Naciskając kombinację klawiszy „CTRL + P”, mamy możliwość wydruku pełnej procedury obliczeniowej wraz z parametrami wejściowymi, nazwą inwestycji oraz określeniem osoby wykonującej dobór, co jest wymagane do odbioru urządzenia ciśnieniowego przez Urząd Dozoru Technicznego. Arkusz jest w pełni ustawiony i gotowy do wydruku lub zapisu w formacie PDF, co ułatwia jego dołączenie w formie załącznika do projektu.

Najważniejsze zalety arkusza to:

 • prosty i szybki dobór układu utrzymania ciśnienia w oparciu o właściwe normy,
 • możliwość precyzyjnego doboru naczynia dla różnych wartości temperatury: początkowej i końcowej czynnika (wody lub różnych stężeń glikolu etylenowego i propylenowego),
 • automatyczna procedura określania minimalnej wymaganej pojemności naczynia,
 • wyeliminowanie ewentualnych pomyłek w trakcie doboru „pod presją czasu”,
 • uzyskanie wydruku pełnej procedury obliczeniowej zgodnie z właściwymi normami,
 • bardzo prosta aktualizacja doboru poprzez zmianę parametru wejściowego,
 • brak problemów z odbiorem urządzenia ciśnieniowego przez UDT.​

Do korzystania z arkusza wymagany jest dostęp do MS Office (Excel min. 2007).
Aby pobrać arkusz należy kliknąć link poniżej. Po pobraniu pliku wymagane jest hasło do korzystania z programu, w celu uzyskania hasła bądź w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy problemów z otwarciem pliku prosimy o kontakt na chacie lub pod adresem [email protected]​​