Równoważenie hydrauliczne

Równoważenie hydrauliczne polega na dopasowaniu wielkości przepływów we wszystkich gałęziach systemu tak, aby zapewnić pełną kontrolę nad klimatem wewnętrznym przy optymalnych kosztach eksploatacyjnych.

Równoważenie hydrauliczne polega na dopasowaniu wielkości przepływów we wszystkich gałęziach systemu tak, aby zapewnić pełną kontrolę nad klimatem wewnętrznym przy optymalnych kosztach eksploatacyjnych.

Na czym to polega równoważenie hydrauliczne?

Równoważenie hydrauliczne polega na dopasowaniu wielkości przepływów we wszystkich gałęziach systemu tak, aby zapewnić pełną kontrolę nad klimatem wewnętrznym przy optymalnych kosztach eksploatacyjnych.

Równoważenie hydrauliczne jest dla projektanta tanim ubezpieczeniem na utratę reputacji zawodowej. Dla firm serwisowych jest receptą na bezawaryjną pracę systemu oraz ułatwia czynności serwisowe.

IMI Hydronic Engineering specjalizuje się w zapewnianiu pełnej zdolności regulacyjnej systemu. Nasza technologia stwarza optymalne warunki w układach regulacyjnych. Doświadczeniem obejmujemy wszystkie rodzaje systemów hydraulicznych: zarówno ze stałym przepływem jak i zmiennym przepływem, w których wykonujemy równoważenie statyczne lub dynamiczne

Czy wiesz, że...?

 • Problemy z klimatem wewnętrznym dotyczą 2/3 wszystkich budynków,
 • Większość problemów wynika z braku równoważenia hydraulicznego, a nie z awarii system,
 • Brak równoważenia powoduje nieprawidłową pracę systemu hydraulicznego,
 • Koszt elementów niezbędnych do zrównoważenia instalacji stanowi mniej niż 2% wartości inwestycji,
 • Ale zrównoważenie instalacji może spowodować obniżenie kosztów eksploatacyjnych aż o 40 %,
 • Dzięki czemu już nigdy więcej nie pojawią się skargi i narzekania w tym zakresie,
 • IMI Hydronic Engineering opatentowała w 1962 r. pierwszy na świecie zawór równoważący,
 • IMI Hydronic Engineering kontynuuje swoje tradycje i nadal jest firmą pionierską w zakresie rozwiązań i produktów do dystrybucji hydraulicznej.
 • IMI Hydronic Engineering oferuje największą ofertę produktów do równoważenia i regulacji hydraulicznej.
 • IMI Hydronic Engineering wspiera swoje rozwiązania na całym świecie.

3 kluczowe warunki niezbędne do idealnej regulacji

Aby zapewnić odpowiedni poziom komfortu w pomieszczeniu, zmniejszyć energochłonność systemu, przeciwdziałać ewentualnym problemom​ eksploatacyjnym, zdolność regulacyjna systemu powinna być zapewniona. Aby uzyskać to należy spełnić trzy poniższe warunki:

 

 1. Projektowany przepływ musi być osiągany we wszystkich odbiornikach końcowych.
 2. Przepływy w obwodach współpracujących ze sobą, muszą być odpowiednio dobrane.

Autor: Sławomir Świątecki​