HyCloud: Połącz się z zaworami TA-Smart

Skorzystaj z HyCloud, aby uzyskać informację o wydajności systemu.

Kluczowe korzyści

  • Twórz projekty, w których możesz udostępniać dane swoim współpracownikom i interesariuszom
  • Pełny przegląd wydajności systemu TA-Smart
  • Łatwy dostęp do danych
  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych

Konto HyCloud

Dowiedz się, jak utworzyć konto HyCloud i połączyć je z zaworami TA-Smart