Cechy i zalety

  Opcjonalny zawór Δp

  Stabilzuje wymagane ciśnienie różnicowe, zapewniając dokładne rónoważenie i regulację.

  Proste rónoważenie i zapewniona kompatybilność

  Obiegi pierwotne i wtórne wyposażone są w zawory rónoważące TA.

  Elastyczność

  Węzły regulacyjne wykonywane według specyfikacji klienta.

  Dane techniczne

  Zastosowanie:

  TA-SHUNT jest stworzony do regulacji następujących typów obiegów:
  1. Stały przepływ po stronie pierwotnej i wtórnej.
  2. Zmienny przepływ po stronie pierwotnej i stały po stronie wtórnej.
  4. Stały przepływ po stronie pierwotnej i wtórnej, gdzie zawór regulacyjny ładuje obieg wtórny, tzw. sprzęgło norweskie
  5. Odzysk ciepła ze zmiennym przepływem na wlocie powietrza i stałym przepływie na wylocie powietrza.
  7. Zmienny przepływ po stronie pierwotnej i stały przepływ po stronie wtórnej. Stabilizacja ciśnienia różnicowego na zaworze regulacyjnym.
  TA-SHUNT can be used in systems with up to 50% glycol content. TA-SHUNT może być używany w instalacjach pracujących ze środkiem przeciw zamarazaniu do 50%.

  Klasa ciśnienia:

  PN 6
  Wszystkie komponenty wchodzące w skład prefabrykowanych pętli regulacyjnych posiadają klasę ciśnienia co najmniej PN 6. Jeżeli jest wymagane PN 10, należy to wyspecyfikować przy zamówieniu.

  Temperatura:

  Max. temperatura medium: 95°C
  Min. temperature medium: -10°C
  Niektóre pompy wymagają specjalnych wersji.

  Średnice:

  DN 20 - 100

  Zasuwy i zawory kulowe:

  DN 20-50: Zawór kulowy Globo H
  DN 65-100: Zasuwa TA 60

  Zawory równoważące:

  DN 10-50: STAD
  DN 65-100: STAF
  DN 15-100: STAP

  Zawory regulacyjne:

  2-drogowe: V222, V241.
  3-drogowe: V321, V341.

  Kvs zaworów regulacyjnych:

  0,25 - 160 w szeregu Reynarda.

  Rury:

  DN 20-50 zgodne z ISO 65 (Rury ze stali węglowej do skręcania zgodne z ISO 7/1).
  DN 65-100 rury zbiorników ciśnieniowych, bez szwu ze stali nierdzewnej lub miedzi mogą być wykonane na zamówienie.

  Termometry:

  Gwarantowane 0-120°C dla grzania.
  -40°C - +40°C dla chłodzenia/odzysku.

  Izolacja:

  Ogrzewanie: Niepalna wełna mineralna.
  Chłodzenie: Izolacja przeciwkondensacyjna Armaflex.

  Obudowa ochronna:

  DN 20-100: Plastik-pokrywa metalową obudowę.

  Pompy obiegowe:

  TA-SHUNT może być wyposażony w pompy Grundfos, WILO, Flygt itd. jako standard.

  Zawór zwrotny:

  Płytkowy sprężynowy.

  Produkty

  TA-Shunt_persp_w_path

  Wybierz format Pobierz

  TA-Shunt

  Wybierz format Pobierz

  TA-Shunt_persp

  Wybierz format Pobierz

  Karta katalogowa

  Rysunki