Seznam bodů kontroly otopné soustavy při údržbě
Nyní, po skončení topné sezóny, je ideální čas naplánovat kontrolu a servis otopných soustav.

21. 8. 2019
Když nyní vyřešíte problémy, kterým zákazníci museli čelit během zimy, snížíte tak počet neplánovaných zásahů do otopných soustav při opětovném zahájení provozu.


Pro konečné uživatele je to navíc skvělá příležitost, jak získat lepší komfort a optimalizovat spotřebu energie.
Stáhněte si leták a prohlédněte si naše tipy, jak mohou produkty IMI Hydronic Engineering pomoci vyřešit nejčastější problémy jako:
  • Hluk v soustavě
  • Soustava nedosahuje požadovaných výkonů
  • Zablokované ventily a čerpadla

Náš leták o úsporách energie vám poradí jak vylepšit otopnou soustavu tak, aby byla efektivnější a zákazníkům se snížily faktury za energie.
Stáhněte si leták!
Seznam bodů kontroly otopné soustavy při údržbě