Odvzdušňovací ventily, separátory nečistot a odplyňovací zařízení

Naše řada separátorů nečistot a zařízení pro odlučování plynů napomáhá udržet optimální kvalitu vody, důležitou pro zajištění vysokého výkonu soustav vytápění a chlazení. Nečistoty, kaly a magnetit prokazatelně snižují efektivitu systému, stejně tak i vzduch a vzduchové polštáře. Pomůžeme vám zabránit usazování nečistot, kalů a vzduchových polštářů a dosáhnout tak vysoké kvality vody potřebné pro správnou funkci soustavy.​

  • Automatické odvzdušňovací ventily a separátory
    Čtěte více
  • Odplyňovací zařízení
    Přinášíme řadu řešení pro vakuové odplyňování, snižující obsah kyslíku, mikrobublin a plynů rozpuštěných ve vodě, které snižují výkon HVAC soustav.
    Čtěte více
Odvzdušňovací ventily, separátory nečistot a odplyňovací zařízení