Vento Connect

IMI Pneumatex
Porovnat
​​​​​​​ Pro otopné a solární soustavy a pro vodní chladicí soustavy Vento Connect je cyklonové vakuové odplyňovací zařízení pro otopné a solární soustavy a pro vodní chladicí soustavy. Jeho použití se doporučuje především tam, kde jsou požadovány vysoký výkon, kompaktní provedení a přesnost. Průmyslová verze VI je speciálně konstruovaná pro aplikace s vysokým tlakem až do 20.5 bar. Nový ovládací panel BrainCube Connect dovoluje novou úroveň připojení, umožňující komunikaci se systémem MaR, dalšími BrainCube stejně jako dálkové ovládání systému udržování tlaku prostřednictvím aktuálního zobrazení.

Vyšší účinnost cyklonového vakuového odplynění

než poskytuje většina ostatních vakuových odplyňovacích zařízení

Přímé odplynění doplňovací vody

Pro zvýšenou ochranu proti korozi.

Snadné uvedení do provozu, dálkový přístup a odstraňování závad

Standardizované integrované přípojky k našemu webovému serveru IMI a k BMS.

Vento Compact

Kompaktní provedení pro instalaci na podlahu nebo stěnu

Kompletní produktová řada

Pro soustavy s provozním přetlakem 0,5 až 20,5 bar

Technický popis - TecBox

Oblast použití:

Vytápěcí, solární a vodní chladicí soustavy. Pro soustavy dle EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953.

Teplonosná látka:

Neagresivní a netoxické teplonosné látky.
Pro mrazuvzdorné přísady až do 50%.

Tlaky:

Min. jmenovitý tlak, PSmin: -1 bar
Max. jmenovitý tlak, PS: dle typu

Teploty:

Min. přípustná teplota, TSmin: 0°C
Max. přípustná teplota, TS: 90°C

Maximální přípustná teplota okolí, TA: 40°C
Minimální přípustná teplota okolí, TAmin: 0°C

Napájení:

Vento V/VF:
1 x 230 V (± 10 %) / 50 Hz

Vento VI:
Hlavní napájení: 3x400V (± 10%) / 50Hz (3P+PE)
Řídící napájení: 230V (± 10%) / 50Hz (P+N+PE)

Elektrické přípojky:

Jištění ze strany stavby nutné podle požadavků na příkon a lokálních předpisů
3 bezpotenciálové výstupy (NO) pro hlášení externích alarmů (230V max. 2A)
1 vstup/výstup RS 485
1 zásuvka Ethernet RJ45
1 zásuvka USB Hub

Svorkovnice v PowerCube pro přímé zapojení (Vento VI).

Třída ochrany:

IP 54 dle EN 60529

Mechanické přípojky:

Vento V/VI
Sin1: přívod ze soustavy G3/4"
Sout: vývod do soustavy G3/4"
Swm: přívod doplňování vody G3/4"
Vento VF:
Sin1: přívod ze soustavy G1/2"
Sout: vývod do soustavy G1/2"
Swm: přívod doplňování vody G3/4"

Materiál:

Kovové součásti ve styku s médiem: uhlíková ocel, litina, nerezová ocel, AMETAL®, mosaz, ložiskový bronz.

Přeprava a skladování:

V suchém prostředí chráněném před mrazem.

Normy:

Konstruováno dle
LV-D. 2014/35/EU
EMC-D. 2014/30/EU

TecBox – Vento Compact Connect pro vytápění

Vento Compact Connect

Cyklonová vakuová odplyňovací jednotka. 1 čerpadlo a 2 solenoidy, cyklonová vakuová odplyňovací jednotka, připojení pro úpravnu vody se solenoidem a vodoměrem, a ovládáním z BrainCube Connect. 2 připojovací hadice s kulovými uzávěry. Připojení G 1/2".

Typ
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
VNd
[m3]
SPL
[dB(A)]
dpu
[bar]
EAN
Objednací č.
10 bar (PS)
V 2.1 FE
520
575
350
30
0,75
10
~55*
0,5 - 2,5
7640161642294
303030-20400

T = Hloubka zařízení

VNd = Objem vody, na který je zařízení navrženo

Pel = Příkon

dpu = Rozsah provozního tlaku

*) při provozu čerpadla

TecBox – Vento Connect pro vytápění

Vento V/VI .1 E Connect

Cyklonová vakuová odplyňovací jednotka. 1 čerpadlo a 2 solenoidy (Vento V), 1 solenoidový ventil a 1 motorický ventil (Vento VI), 1 cyklonová vakuová odplyňovací jednotka, připojení pro úpravnu vody se solenoidem a vodoměrem, a ovládáním z BrainCube Connect.

Typ
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
VNd
[m3]
SPL
[dB(A)]
dpu
[bar]
EAN
Objednací č.
10 bar (PS)
V 4.1 E
500
920
530
38
0,75
300
~55*
1-2,5
7640161629752
812 1101
V 6.1 E
500
920
530
40
1,1
300
~55*
1,5-3,5
7640161629769
812 1102
V 8.1 E
500
920
530
41
1,4
300
~55*
2-4,5
7640161629776
812 1103
V 10.1 E
500
1300
530
57
1,7
300
~60*
3,5-6,5
7640161629783
812 1104
13 bar (PS)
V 14.1 E
500
1300
530
67
1,7
300
~60*
5,5-10
7640161629790
812 1105
16 bar (PS)
VI 19.1 E
570
1086
601
78
2,6
300
~60*
6,5-15,5
7640161636774
303031-60600
25 bar (PS)
VI 25.1 E
570
1258
601
85
3,4
300
~60*
10,5-20,5
7640161636781
303031-60700

T = Hloubka zařízení

VNd = Objem vody, na který je zařízení navrženo

Pel = Příkon

dpu = Rozsah provozního tlaku

*) při provozu čerpadla

TecBox – Vento Connect pro chlazení

Vento V/VI .1 EC Connect

Cyklonová vakuová odplyňovací jednotka. 1 čerpadlo a 2 solenoidy (Vento V), 1 solenoidový ventil a 1 motorický ventil (Vento VI), 1 cyklonová vakuová odplyňovací jednotka, připojení pro úpravnu vody se solenoidem a vodoměrem, a ovládáním z BrainCube Connect.

Chladicí izolace s ochranou proti kondenzované vodě.

Typ
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
VNd
[m3]
SPL
[dB(A)]
dpu
[bar]
EAN
Objednací č.
10 bar (PS)
V 4.1 EC
500
920
530
39
0,75
300
~55*
1-2,5
7640161629806
812 1201
V 6.1 EC
500
920
530
41
1,1
300
~55*
1,5-3,5
7640161629813
812 1202
V 8.1 EC
500
920
530
42
1,4
300
~55*
2-4,5
7640161629820
812 1203
V 10.1 EC
500
1300
530
58
1,7
300
~60*
3,5-6,5
7640161629837
812 1204
13 bar (PS)
V 14.1 EC
500
1300
530
68
1,7
300
~60*
5,5-10
7640161629844
812 1205
16 bar (PS)
VI 19.1 EC
570
1086
601
86
2,6
300
~60*
6,5-15,5
7640161636958
303031-70600
25 bar (PS)
VI 25.1 EC
570
1258
601
94
3,4
300
~60*
10,5-20,5
7640161636941
303031-70700

T = Hloubka zařízení

VNd = Objem vody, na který je zařízení navrženo

Pel = Příkon

dpu = Rozsah provozního tlaku

*) při provozu čerpadla

Pleno P jednotky pro doplňování vody

Pleno P BA4 R

Hydraulická jednotka pro doplňování vody v provozu se zařízením Vento/Transfero Connect/Simply Compresso C 2.1-80 SWM. Skládá se z uzavíracího ventilu, zpětného ventilu, filtru a zpětné klapky type BA (ochrana třídy 4) podle normy EN 1717.
S připojením pro moduly úpravy vody Pleno Refill.
Přípojka (Swm): G1/2

Typ
PS
[bar]
B
L
H
m
[kg]
qwm
[l/h]
EAN
Objednací č.
BA4 R
10
210
1300
135
1,1
350*
250**
50***
7640161630147
813 3310

*) platí pro kombinaci s Vento V/VI

**) platí pro kombinaci s Vento Compact

***) pokud je použit omezovač průtoku pro provoz s nízkoprůtokovými patronami úpravny vody

Pleno P AB5

Hydraulická jednotka pro doplňování vody v provozu se zařízením Vento/Transfero Connect. Obsahuje potrubní oddělovač typ AB (třída ochrany 5) podle normy EN 1717. Pro instalaci na zadní straně každé jednotky. Může být použito pro změkčovací moduly jiných výrobců které splňují minimální požadavek na průtok qwm min 1300 l/h a proto můžou být připojeny napřímo.

Typ
PS
[bar]
T
H1
H2
m
[kg]
qwm
[l/h]
EAN
Objednací č.
AB5
10
220
280
1000
1,83
250
7640161630154
813 3320

qwm = maximální objem doplňování vody

T = Hloubka zařízení

Pleno P AB5 R

Hydraulická jednotka pro doplňování vody v provozu se zařízením Vento/Transfero Connect. Obsahuje Pleno P BA4 R potrubní oddělovač a modul Pleno P AB5, EN 1717 třída ochrany 5.

Typ
PS
[bar]
T
H1
H2
m
[kg]
qwm
[l/h]
EAN
Objednací č.
AB5 R
10
220
280
1000
3,8
250
7640161630161
813 3330

qwm = maximální objem doplňování vody

T = Hloubka zařízení

Pleno Refill

Pleno Refill

Hydraulická jednotka pro změkčování vody v provozu společně se zařízením Vento/Transfero Connect. Filtr se sítem 25 µm pro ochranu soustavy. Změkčovací patrona je naplněna vysoce kvalitní pryskyřicí.

3/4” převlečná matice, 3/4” vnější závit vhodný pro ploché těsnění.
Nominální tlak: PS 8
Max. pracovní teplota: 45°C
Min. pracovní teplota: > 4°C

Typ
Kapacita l x °dH
Sin
Sout
D
H
L
m
[kg]
EAN
Objednací č.
Refill 16000
16000
G3/4
G3/4
195
383
475
8,6
7640161630475
813 3210
Refill 36000
36000
G3/4
G3/4
220
466
475
12,5
7640161630482
813 3220
Refill 48000
48000
G3/4
G3/4
270
458
475
15,7
7640161630499
813 3230

→ = Směr průtoku

Pleno Refill Demin

Hydraulická jednotka pro odsolení vody v provozu společně se zařízením Vento/Transfero Connect. Filtr se sítem 25 µm pro ochranu soustavy. Odsolovací patrona je naplněna vysoce kvalitní pryskyřicí.

3/4” převlečná matice, 3/4” vnější závit vhodný pro ploché těsnění.
Nominální tlak: PS 8
Max. pracovní teplota: 45°C
Min. pracovní teplota: > 4°C

Typ
Kapacita l x °dH
Sin
Sout
D
H
L
m
[kg]
EAN
Objednací č.
Refill Demin 13500
13500
G3/4
G3/4
220
466
475
12,5
7640161630505
813 3260
Refill Demin 18000
18000
G3/4
G3/4
270
458
475
15,7
7640161630512
813 3270

→ = Směr průtoku

Zeptejte se odborníka


product