Regulace a údržba tlaku

Věříme, že pokud jde o udržování optimálního tlaku v soustavách HVAC, který zajišťuje správné množství vody v soustavě v čase, je prevence lepší než následná léčba. Proto nabízíme jedinečná řešení udržování tlaku, abychom zamezili možným výkyvům tlaku v soustavách.  Každé naše zařízení, s pětiletou zárukou kvality, zaručuje vysoký výkon soustav, úsporu energií a dlouhodobou stabilitu systému.​​

 • Tlakové expanzní nádoby se stálým plynovým polštářem
  ​​Naše expanzní nádoby se stálým plynovým polštářem zajišťují optimální tlak v systému bez nutnosti další dodatečné energie.
  Čtěte více
 • Mezilehlá nádoba
  ​Pro ochranu před nepřípustnými teplotami v expanzních nádobách.
  Čtěte více
 • Zařízení pro udržování tlaku pomocí kompresorů
  ​Vyrábíme řadu expanzních automatů pro udržování tlaku v soustavách pomocí kompresorů, vhodných pro soustavy centrálního vytápění, solární systémy a soustavy chlazení.
  Čtěte více
 • Zařízení pro udržování tlaku pomocí čerpadla
  Vyrábíme řadu expanzních automatů pro udržování tlaku v soustavách pomocí čerpadel.
  Čtěte více
 • Regulace tlaku a doplňování vody
  Nabízíme řešení pro udržování správného tlaku v HVAC soustavách a automatické doplňování správného množství vody v soustavách, nezbytného pro dobrý výkon celého systému.
  Čtěte více
 • Udržování tlaku v systémech s pitnou vodou
  Naše řešení pro udržování tlaku v systémech s pitnou vodou striktně odpovídá hygienickým požadavkům na kvalitu, neboť pro vaky uvnitř expanzních nádob používáme speciálně upravenou butylovou pryž bez chemických aditiv.
  Čtěte více
Regulace a údržba tlaku