Transfero TV Connect

IMI Pneumatex
Porovnat
​​​​​​​ Pro soustavy vytápění do 8 MW a soustavy chlazení do 13 MW Transfero TV Connect je přesné zařízení pro udržování tlaku pro topné soustavy, solární soustavy do 8 MW a vodní chladicí soustavy do 13 MW. Jeho použití se doporučuje především tam, kde jsou požadovány vysoký výkon, kompaktní provedení a přesnost. Nový ovládací panel BrainCube Connect dovoluje novou úroveň připojení, umožňující komunikaci se systémem MaR, dalšími BrainCube stejně jako dálkové ovládání systému udržování tlaku prostřednictvím aktuálního zobrazení.

2 v 1

– jediná tlaková jednotka s integrovaným cyklonovým vakuovým odplyněním

Vyšší účinnost cyklonového vakuového odplynění

Nejméně o 50% vyšší účinnost než u ostatních systémů podtlakového odplynění.

Snadné uvedení do provozu, dálkový přístup a odstraňování závad

Automatická kalibrace a standardizované integrované přípojky k našemu webovému serveru IMI a k BMS.

Technický popis - TecBox

Oblast použití:

Vytápěcí, solární a vodní chladicí soustavy. Pro zařízení dle evropských norem EN 12828, SWKI 93-1, solární soustavy dle EN 12976, ENV 12977 s ochranou před vysokými teplotami v případě výpadku napájení.

Teplonosná látka:

Neagresivní a netoxické teplonosné látky.
Pro mrazuvzdorné přísady až do 50%.

Tlaky:

Min. jmenovitý tlak, PSmin: -1 bar
Max. jmenovitý tlak, PS: dle typu

Teploty:

Max. přípustná teplota, TS: 90°C
Min. přípustná teplota, TSmin: 0°C

Maximální přípustná teplota okolí, TA: 40°C
Minimální přípustná teplota okolí, TAmin: 5°C

Přesnost:

Přesné udržování tlaku ± 0.2 bar.

Napájení:

1 x 230 V (-/+ 10 %), 50 Hz

Elektrické přípojky:

1 zásuvka (vč. odpovídající zástrčky) pro napájecí napětí 230V (externí pojistky podle potřeb výkonu a místních elektrických norem)
4 bezpotenciálové výstupy (NO) pro hlášení externích alarmů (230V max. 2A)
1 vstup/výstup RS 485
1 zásuvka Ethernet RJ45
1 zásuvka USB Hub

Třída ochrany:

IP 54 dle EN 60529

Mechanické přípojky:

Sin1/Sin2: přívod ze soustavy G3/4"
Sout: vývod do soustavy G3/4"
Swm: přívod doplňování vody G3/4"
Sv: přípojka nádoby G1 1/4"

Materiál:

Kovové součásti ve styku s médiem: uhlíková ocel, litina, nerezová ocel, AMETAL®, mosaz, ložiskový bronz.

Přeprava a skladování:

V suchém prostředí chráněném před mrazem.

Normy:

Konstruováno dle
LV-D. 2014/35/EU
EMC-D. 2014/30/EU

Technický popis - Expanzní nádoby

Oblast použití:

Pouze v kombinaci s řídící jednotkou TecBox.
Viz. použití v Technickém popisu - řídící jednotka TecBox.

Teplonosná látka:

Neagresivní a netoxické teplonosné látky.
Pro mrazuvzdorné přísady až do 50%.

Tlaky:

Min. jmenovitý tlak, PSmin: 0 bar
Max. jmenovitý tlak, PS: 2 bar

Teploty:

Maximální přípustná teplota vaku, TB: 70°C
Minimální přípustná teplota vaku, TBmin: 5°C
Pro účely PED:
Maximální přípustná teplota, TS: 120°C
Minimální přípustná teplota, TSmin: -10°C

Materiál:

Ocel. Barva berylium.
Vzduchotěsný butylový vak airproof dle normy EN 13831.

Přeprava a skladování:

V suchém prostředí chráněném před mrazem.

Normy:

Konstruováno dle PED 2014/68/EU.

Záruka:

Transfero TU, TU...E: 5 let záruka na nádobu.
Transfero TG, TG...E: 5 let záruka na neprodyšný butylový vak.

Řídící jednotka TecBox, Transfero TV Connect pro vytápění

Transfero TV .1 E Connect

Přesné udržování tlaku ± 0.2 bar. 1 čerpadlo. 1 přepouštěcí ventil, pro odplynění a udržování tlaku.

1 solenoidový ventil a 1 průtokoměr pro doplňování vody.

Typ
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
dpu
[bar]
SPL
[dB(A)]
EAN
Objednací č.
10 bar (PS)
TV 4.1 E
500
920
530
40
0,75
1-2,5
~55*
7640161629462
811 1500
TV 6.1 E
500
920
530
42
1,1
1,5-3,5
~55*
7640161629479
811 1501
TV 8.1 E
500
920
530
43
1,4
2-4,5
~55*
7640161629486
811 1502
TV 10.1 E
500
1300
530
50
1,7
3,5-6,5
~60*
7640161629493
811 1503
13 bar (PS)
TV 14.1 E
500
1300
530
69
1,7
5,5-10
~60*
7640161629509
811 1504

T = Hloubka zařízení

dpu = Rozsah provozního tlaku

*) při provozu čerpadla

Transfero TV .1 EH Connect

Přesné udržování tlaku ± 0.2 bar. 1 čerpadlo. 1 přepouštěcí ventil pro odplynění a udržování tlaku. 1 přepouštěcí ventil pro udržování tlaku při špičkovém zatížení.ventil pro udržování tlaku při špičkovém zatížení.

1 solenoidový ventil a 1 průtokoměr pro doplňování vody.

Typ
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
dpu
[bar]
SPL
[dB(A)]
EAN
Objednací č.
10 bar (PS)
TV 4.1 EH
500
920
530
41
0,75
1-2,5
~55*
7640161629516
811 1510
TV 6.1 EH
500
920
530
44
1,1
1,5-3,5
~55*
7640161629523
811 1511
TV 8.1 EH
500
920
530
45
1,4
2-4,5
~55*
7640161629530
811 1512
TV 10.1 EH
500
1300
530
52
1,7
3,5-6,5
~60*
7640161629547
811 1513
13 bar (PS)
TV 14.1 EH
500
1300
530
72
1,7
5,5-10
~60*
7640161629851
811 1514

T = Hloubka zařízení

dpu = Rozsah provozního tlaku

*) při provozu čerpadla

Transfero TV .2 EH Connect

Přesné udržování tlaku ±0,2 bar. 2 čerpadla. 1 přepouštěcí ventil pro odplynění a udržování tlaku. 1 přepouštěcí ventil pro udržování tlaku při špičkovém zatížení.

1 solenoidový ventil a 1 průtokoměr pro doplňování vody.

Typ
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
dpu
[bar]
SPL
[dB(A)]
EAN
Objednací č.
10 bar (PS)
TV 4.2 EH
680
920
530
50
1,5
1-2,5
~55*
7640161629554
811 1520
TV 6.2 EH
680
920
530
53
2,2
1,5-3,5
~55*
7640161629561
811 1521
TV 8.2 EH
680
920
530
56
2,8
2-4,5
~55*
7640161629578
811 1522
TV 10.2 EH
680
1300
530
70
3,4
3,5-6,5
~60*
7640161629585
811 1523
13 bar (PS)
TV 14.2 EH
680
1300
530
97
3,4
5,5-10
~60*
7640161629592
811 1524

T = Hloubka zařízení

dpu = Rozsah provozního tlaku

*) při provozu čerpadla

Řídící jednotka TecBox, Transfero TV Connect pro chlazení

Transfero TV .1 EC Connect

Přesné udržování tlaku ± 0.2 bar. 1 čerpadlo. 1 přepouštěcí ventil, pro odplynění a udržování tlaku.

1 solenoidový ventil a 1 průtokoměr pro doplňování vody.

Chladicí izolace s ochranou proti kondenzované vodě.

Typ
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
dpu
[bar]
SPL
[dB(A)]
EAN
Objednací č.
10 bar (PS)
TV 4.1 EC
500
920
530
41
0,75
1-2,5
~55*
7640161629608
811 1530
TV 6.1 EC
500
920
530
43
1,1
1,5-3,5
~55*
7640161629615
811 1531
TV 8.1 EC
500
920
530
44
1,4
2-4,5
~55*
7640161629622
811 1532
TV 10.1 EC
500
1300
530
51
1,7
3,5-6,5
~60*
7640161629639
811 1533
13 bar (PS)
TV 14.1 EC
500
1300
530
70
1,7
5,5-10
~60*
7640161629646
811 1534

T = Hloubka zařízení

dpu = Rozsah provozního tlaku

*) při provozu čerpadla

Transfero TV .1 EHC Connect

Přesné udržování tlaku ± 0.2 bar. 1 čerpadlo. 1 přepouštěcí ventil pro odplyňování a tlakování. 1 přepouštěcí ventil pro špičkové zatížení při tlakování.

1 solenoidový ventil a 1 průtokoměr pro doplňování vody.

Chladicí izolace s ochranou proti kondenzované vodě.

Typ
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
dpu
[bar]
SPL
[dB(A)]
EAN
Objednací č.
10 bar (PS)
TV 4.1 EHC
500
920
530
42
0,75
1-2,5
~55*
7640161629653
811 1540
TV 6.1 EHC
500
920
530
45
1,1
1,5-3,5
~55*
7640161629660
811 1541
TV 8.1 EHC
500
920
530
46
1,4
2-4,5
~55*
7640161629677
811 1542
TV 10.1 EHC
500
1300
530
51
1,7
3,5-6,5
~60*
7640161629684
811 1543
13 bar (PS)
TV 14.1 EHC
500
1300
530
73
1,7
5,5-10
~60*
7640161629868
811 1544

T = Hloubka zařízení

dpu = Rozsah provozního tlaku

*) při provozu čerpadla

Transfero TV .2 EHC Connect

Přesné udržování tlaku ±0,2 bar. 2 čerpadla. 1 přepouštěcí ventil pro odplynění a udržování tlaku. 1 přepouštěcí ventil pro udržování tlaku při špičkovém zatížení.

1 solenoidový ventil a 1 průtokoměr pro doplňování vody.

Chladicí izolace s ochranou proti kondenzované vodě.

Typ
B
H
T
m
[kg]
Pel
[kW]
dpu
[bar]
SPL
[dB(A)]
EAN
Objednací č.
10 bar (PS)
TV 4.2 EHC
680
920
530
51
1,5
1-2,5
~55*
7640161629691
811 1550
TV 6.2 EHC
680
920
530
54
2,2
1,5-3,5
~55*
7640161629707
811 1551
TV 8.2 EHC
680
920
530
57
2,8
2-4,5
~55*
7640161629714
811 1552
TV 10.2 EHC
680
1300
530
71
3,4
3,5-6,5
~60*
7640161629721
811 1553
13 bar (PS)
TV 14.2 EHC
680
1300
530
98
3,4
5,5-10
~60*
7640161629738
811 1554

T = Hloubka zařízení

dpu = Rozsah provozního tlaku

*) při provozu čerpadla

Expanzní nádoby, Transfero TU/TU...E

Transfero TU

Primární nádoba. Noha s měřicím čidlem pro měření obsahu. Včetně montážní sady pro napojení nádoby k Tecboxu.

Typ
VN
[l]
D
H
H***
m
[kg]
S
EAN
Objednací č.
2 bar (PS)
TU 200
200
500
1339
1565
36
Rp 1 1/4
7640148631594
713 1000
TU 300
300
560
1469
1690
41
Rp 1 1/4
7640148631600
713 1001
TU 400
400
620
1532
1760
58
Rp 1 1/4
7640148631617
713 1002
TU 500
500
680
1627
1858
68
Rp 1 1/4
7640148631624
713 1003
TU 600
600
740
1638
1873
78
Rp 1 1/4
7640148631631
713 1004
TU 800
800
740
2132
2360
99
Rp 1 1/4
7640148631648
713 1005

VN = Jmenovitý objem

***) Max. Výška když je nádoba nakloněná

Transfero TU...E

Sekundární nádoba.
Včetně montážní sady pro napojení nádoby, flexibilní hadice a vypouštěcího kohoutu.

Typ
VN
[l]
D
H
H***
m
[kg]
S
EAN
Objednací č.
2 bar (PS)
TU 200 E
200
500
1339
1565
35
Rp 1 1/4
7640148631655
713 2000
TU 300 E
300
560
1469
1690
40
Rp 1 1/4
7640148631662
713 2001
TU 400 E
400
620
1532
1760
57
Rp 1 1/4
7640148631679
713 2002
TU 500 E
500
680
1627
1868
67
Rp 1 1/4
7640148631686
713 2003
TU 600 E
600
740
1638
1873
75
Rp 1 1/4
7640148631693
713 2004
TU 800 E
800
740
2132
2360
98
Rp 1 1/4
7640148631709
713 2005

VN = Jmenovitý objem

***) Max. Výška když je nádoba nakloněná

Expanzní nádoby, Transfero TG/TG...E

Transfero TG

Primární nádoba. Noha s měřicím čidlem pro měření obsahu.
Včetně montážní sady pro napojení nádoby k Tecboxu.

Typ *
VN
[l]
D
H**
H***
m
[kg]
S
EAN
Objednací č.
2 bar (PS)
TG 1000
1000
850
2098
2264
280
Rp 1 1/4
7640148631716
713 1006
TG 1500
1500
1016
2247
2466
360
Rp 1 1/4
7640148631723
713 1007
TG 2000
2000
1016
2746
2928
640
Rp 1 1/4
7640148631730
713 1012
TG 3000
3000
1300
2847
3130
800
Rp 1 1/4
7640148631747
713 1009
TG 4000
4000
1300
3492
3726
910
Rp 1 1/4
7640148631754
713 1010
TG 5000
5000
1300
4137
4336
1010
Rp 1 1/4
7640148631761
713 1011

VN = Jmenovitý objem

*) Zvláštní nádoby na vyžádání.

**) Tolerance 0 /-100

***) Max. Výška když je nádoba nakloněná

Transfero TG...E

Sekundární nádoba.
Včetně montážní sady pro napojení nádoby, flexibilní hadice a vypouštěcího kohoutu.

Typ *
VN
[l]
D
H**
H***
m
[kg]
S
Sw
EAN
Objednací č.
2 bar (PS)
TG 1000 E
1000
850
2098
2264
280
Rp 1 1/4
G3/4
7640148631778
713 2006
TG 1500 E
1500
1016
2247
2466
360
Rp 1 1/4
G3/4
7640148631785
713 2007
TG 2000 E
2000
1016
2746
2928
640
Rp 1 1/4
G3/4
7640148631792
713 2012
TG 3000 E
3000
1300
2847
3130
800
Rp 1 1/4
G3/4
7640148631808
713 2009
TG 4000 E
4000
1300
3492
3726
910
Rp 1 1/4
G3/4
7640148631815
713 2010
TG 5000 E
5000
1300
4137
4336
1010
Rp 1 1/4
G3/4
7640148631822
713 2011

VN = Jmenovitý objem

SW = Vypouštění

*) Zvláštní nádoby na vyžádání.

**) Tolerance 0 /-100

***) Max. Výška když je nádoba nakloněná

Uzavírací kouhout pro expanzní nádobu

Uzavírací kouhout DLV

Oboustranný vnitřní závit, závitové připojení k přímému plošně těsnicímu připojení ke vhodným expanzním nádobám.

Typ
PS
[bar]
L
m
[kg]
S
SG
SW
EAN
Objednací č.
DLV 20
16
97
0,49
Rp3/4
G3/4
G3/4
7640148638579
535 1434
DLV 25
16
100
0,54
Rp1
G1
G3/4
7640148638586
535 1436

Expanzní nádoba

Statico SD

Tvar disku.

Typ
VN
[l]
p0
[bar]
D
H
m
[kg]
S
EAN
Objednací č.
Transfero TV 4,6,8
SD 50.10
50
4
536
316**
12
R3/4
7640148630139
710 3005
Transfero TV 10, 14
SD 80.10
80
4
636
346**
16
R3/4
7640148630146
710 3006

VN = Jmenovitý objem

**) Tolerance 0 /+35.

Pleno P jednotky pro doplňování vody

Pleno P BA4 R

Hydraulická jednotka pro doplňování vody v provozu se zařízením Vento/Transfero Connect/Simply Compresso C 2.1-80 SWM. Skládá se z uzavíracího ventilu, zpětného ventilu, filtru a zpětné klapky type BA (ochrana třídy 4) podle normy EN 1717.
S připojením pro moduly úpravy vody Pleno Refill.
Přípojka (Swm): G1/2

Typ
PS
[bar]
B
L
H
m
[kg]
qwm
[l/h]
EAN
Objednací č.
BA4 R
10
210
1300
135
1,1
350
7640161630147
813 3310

Pleno P AB5

Hydraulická jednotka pro doplňování vody v provozu se zařízením Vento/Transfero Connect. Obsahuje potrubní oddělovač typ AB (třída ochrany 5) podle normy EN 1717. Pro instalaci na zadní straně každé jednotky. Může být použito pro změkčovací moduly jiných výrobců které splňují minimální požadavek na průtok qwm min 1300 l/h a proto můžou být připojeny napřímo.

Typ
PS
[bar]
T
H1
H2
m
[kg]
qwm
[l/h]
EAN
Objednací č.
AB5
10
220
280
1000
1,83
250
7640161630154
813 3320

Pleno P AB5 R

Hydraulická jednotka pro doplňování vody v provozu se zařízením Vento/Transfero Connect. Obsahuje Pleno P BA4 R potrubní oddělovač a modul Pleno P AB5, EN 1717 třída ochrany 5.

Typ
PS
[bar]
T
H1
H2
m
[kg]
qwm
[l/h]
EAN
Objednací č.
AB5 R
10
220
280
1000
3,8
250
7640161630161
813 3330

qwm = maximální objem doplňování vody

T = Hloubka zařízení

Pleno Refill

Pleno Refill

Hydraulická jednotka pro změkčování vody v provozu společně se zařízením Vento/Transfero Connect. Filtr se sítem 25 µm pro ochranu soustavy. Změkčovací patrona je naplněna vysoce kvalitní pryskyřicí.

3/4” převlečná matice, 3/4” vnější závit vhodný pro ploché těsnění.
Nominální tlak: PS 8
Max. pracovní teplota: 45°C
Min. pracovní teplota: > 4°C

Typ
Kapacita l x °dH
Sin
Sout
D
H
L
m
[kg]
EAN
Objednací č.
Refill 16000
16000
G3/4
G3/4
195
383
475
8,6
7640161630475
813 3210
Refill 36000
36000
G3/4
G3/4
220
466
475
12,5
7640161630482
813 3220
Refill 48000
48000
G3/4
G3/4
270
458
475
15,7
7640161630499
813 3230

Pleno Refill Demin

Hydraulická jednotka pro odsolení vody v provozu společně se zařízením Vento/Transfero Connect. Filtr se sítem 25 µm pro ochranu soustavy. Odsolovací patrona je naplněna vysoce kvalitní pryskyřicí.

3/4” převlečná matice, 3/4” vnější závit vhodný pro ploché těsnění.
Nominální tlak: PS 8
Max. pracovní teplota: 45°C
Min. pracovní teplota: > 4°C

Typ
Kapacita l x °dH
Sin
Sout
D
H
L
m
[kg]
EAN
Objednací č.
Refill Demin 13500
13500
G3/4
G3/4
220
466
475
12,5
7640161630505
813 3260
Refill Demin 18000
18000
G3/4
G3/4
270
458
475
15,7
7640161630512
813 3270

→ = Směr průtoku

Jméno Typ dokumentu Stáhnout všechny
7131000.dxf 2D3d
7131000.stp 2D3d
7131001.dxf 2D3d
7131001.stp 2D3d
7131002.dxf 2D3d
7131002.stp 2D3d
7131003.dxf 2D3d
7131003.stp 2D3d
7131004.dxf 2D3d
7131004.stp 2D3d
7131005.dxf 2D3d
7131005.stp 2D3d
7131006_TG_1000_2D_0904.dxf 2D3d
7131007_TG_1500_2D_0904.dxf 2D3d
7131009_TG_3000_2D_0904.dxf 2D3d
7131010_TG_4000_2D_0904.dxf 2D3d
7131011_TG_5000_2D_0904.dxf 2D3d
7131012_TG_2000_2D_0904.dxf 2D3d
7132000.dxf 2D3d
7132000.stp 2D3d
7132001.dxf 2D3d
7132001.stp 2D3d
7132002.dxf 2D3d
7132002.stp 2D3d
7132003.dxf 2D3d
7132003.stp 2D3d
7132004.dxf 2D3d
7132004.stp 2D3d
7132005.dxf 2D3d
7132005.stp 2D3d
7132006_TG_1000_E_2D_0904.dxf 2D3d
7132007_TG_1500_E_2D_0904.dxf 2D3d
7132009_TG_3000_E_2D_0904.dxf 2D3d
7132010_TG_4000_E_2D_0904.dxf 2D3d
7132011_TG_5000_E_2D_0904.dxf 2D3d
7132012_TG_2000_E_2D_0904.dxf 2D3d
8111504_Transfero_TV_14_1_E_connect_2D.dxf 2D3d
8111504_Transfero_TV_14_1_E_connect_3D.dwg 2D3d
8111510_Transfero_TV_4_1_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111510_Transfero_TV_4_1_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111511_Transfero_TV_6_1_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111511_Transfero_TV_6_1_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111512_Transfero_TV_8_1_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111512_Transfero_TV_8_1_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111513_Transfero_TV_10_1_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111513_Transfero_TV_10_1_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111514_Transfero_TV_14_1_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111514_Transfero_TV_14_1_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111520_Transfero_TV_4_2_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111520_Transfero_TV_4_2_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111521_Transfero_TV_6_2_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111521_Transfero_TV_6_2_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111522_Transfero_TV_8_2_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111522_Transfero_TV_8_2_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111523_Transfero_TV_10_2_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111523_Transfero_TV_10_2_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111524_Transfero_TV_14_2_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111530_Transfero_TV_4_1_EC_connect_2D.dxf 2D3d
8111530_Transfero_TV_4_1_EC_connect_3D.dwg 2D3d
8111531_Transfero_TV_6_1_EC_connect_2D.dxf 2D3d
8111531_Transfero_TV_6_1_EC_connect_3D.dwg 2D3d
8111533_Transfero_TV_10_1_EC_connect_2D.dxf 2D3d
8111533_Transfero_TV_10_1_EC_connect_3D.dwg 2D3d
8111534_Transfero_TV_14_1_EC_connect_2D.dxf 2D3d
8111534_Transfero_TV_14_1_EC_connect_3D.dwg 2D3d
8111540_Transfero_TV_4_1_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111540_Transfero_TV_4_1_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111541_Transfero_TV_6_1_EH_connect_2D.dxf 2D3d
8111541_Transfero_TV_6_1_EH_connect_3D.dwg 2D3d
8111542_Transfero_TV_8_1_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111542_Transfero_TV_8_1_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111543_Transfero_TV_10_1_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111543_Transfero_TV_10_1_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111544_Transfero_TV_14_1_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111544_Transfero_TV_14_1_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111550_Transfero_TV_4_2_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111550_Transfero_TV_4_2_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111551_Transfero_TV_6_2_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111551_Transfero_TV_6_2_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111552_Transfero_TV_8_2_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111552_Transfero_TV_8_2_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111553_Transfero_TV_8_2_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111553_Transfero_TV_8_2_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
8111554_Transfero_TV_14_2_EHC_connect_2D.dxf 2D3d
8111554_Transfero_TV_14_2_EHC_connect_3D.dwg 2D3d
Acc_DG_714_1008.eps Drawings
Acc_DG_714_1008.gif Drawings
Acc_DU_714_1002.eps Drawings
Acc_DU_714_1002.gif Drawings
DLV_20_535_1434.eps Drawings
DLV_20_535_1434.gif Drawings
DLV_20_535_1434.jpg Drawings
DLV_25_535_1436.eps Drawings
DLV_25_535_1436.gif Drawings
DLV_25_535_1436.jpg Drawings
PLENO-P_AB5-R.eps Drawings
PLENO-P_AB5-R.gif Drawings
Pleno_P_AB5.eps Drawings
Pleno_P_AB5.gif Drawings
Pleno_P_AB5.jpg Drawings
Pleno_Refill.eps Drawings
Pleno_Refill.gif Drawings
statico_SD.eps Drawings
statico_SD.gif Drawings
statico_SD.jpg Drawings
Transfero_TGE_713_2006.eps Drawings
Transfero_TGE_713_2006.gif Drawings
Transfero_TG_713_1006.eps Drawings
Transfero_TG_713_1006.gif Drawings
Transfero_TG_713_1006.jpg Drawings
Transfero_TUE_713_2000.eps Drawings
Transfero_TUE_713_2000.gif Drawings
Transfero_TUE_713_2000.jpg Drawings
Transfero_TU_713_1000.eps Drawings
Transfero_TU_713_1000.gif Drawings
Transfero_TU_713_1000.jpg Drawings
Transfero_TV_Connect_techbox.eps Drawings
Transfero_TV_Connect_techbox.gif Drawings
Transfero_TV_Connect_techbox.jpg Drawings
Transfero_TV_Connect_techbox_2_pumpe.eps Drawings
Transfero_TV_Connect_techbox_2_pumpe.gif Drawings
Transfero_TV_Connect_techbox_2_pumpe.jpg Drawings

Zeptejte se odborníka


product