Zeparo Cyclone og Zeparo G-Force
Snavs- og magnetitudskillere med cyklon teknologi

09-08-2017

​Nye Zeparo Cyclone er et omfattende sortiment af produkter til separation af snavs og magnetit i varme- og køleanlæg. Produkternes alsidighed og deres modulkonstruktion er unik. Den anvendte cyklonteknologi gør udskillelsen af snavs langt mere effektiv.


Zeparo Cyclone DN20-DN50 
VVS nummer 44 7229-xxx Zeparo G-Force DN65-DN300
VVS nummer 44 7242-xxx​


Separationen beskytter kritiske installationer mod funktionsfejl og nedbrud som følge af snavs, f.eks. kedler, pumper, ventiler, kølere og kaloriemålere. Ingen risiko for tilstopning. Reducerer den nødvendige vedligeholdelse af udstyr i anlæggets levetid og de dermed forbundne omkostninger.

Cyklonprincippet
Zeparo G-Force og Zeparo Cyclone er baseret på en række principper, som garanterer dens høje separationseffektivitet:
- Centrifugalkræfter - cyklonen skaber en rotation inde i Zeparo, som påfører snavspartiklerne yderligere kræfter. Kombinationen af tyngde- og centrifugalkræfter resulterer i en høj grad af effektivitet.
- Sammenlignet med de lave tyngdekræfter er centrifugalkræfterne væsentligt højere baseret på hastigheden inde i udskilleren.
- Forskellen i massefylde mellem vandet og snavspartiklerne (som har en højere massefylde) skubber snavspartiklerne ud mod Zeparos ydervæg.
- Nedadgående strøm: den nedadgående bevægelse, der opstår i Zeparo, leder snavspartiklerne mod bunden og til sidst ind i snavsopsamlingskammeret, hvorfra de kan skylles ud.


 


 


Zeparo Cyclone og Zeparo G-Force