TA-Slider
Smart digital regulering

25.09.2016
​​TA-Slider er et utvalg av digitalt konfigurerbare aktuatorer med et bredt spekter av oppsettsvalg gir stor fleksibilitet ved justering av parametere. Fullt programmerbar binærinngang, relé og justerbar maks. slaglengde i ventil gir nye muligheter for avansert hydronisk regulering og innregulering. ​


Oppsett overføres meget hurtig fra TA-Dongle til TA-Slider.​

IMI in Action

Simply Vento og Vento Compact
25 mars 2021
PRK - viktig informasjon
15 september 2020
Viktig oppdatering
18 mars 2020
Sjekkliste for varme-anlegg
17 april 2019
Ny versjon av HyTools
15 mars 2019
Hvordan energi-effektivisere ditt VVS-anlegg
28 februar 2019
Vinteren er her… hjelp kunden å bli klar!
26 september 2018
Nye STAD
24 april 2018
Simply Compresso
05 oktober 2017
Ny nettside
24 oktober 2016
TA-Slider
25 september 2016
Zeparo G-Force
18 september 2016
TA-Modulator
28 august 2016
Eclipse
14 august 2016
TA-Slider