Ny automatiske slam og Magnetitt utskillere

18.09.2016

Zeparo G-Force er et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt i varme- og kjøleanlegg. Mangfoldet i applikasjoner sammen med den unike konstruksjonen gjør disse produktene spesielt effektive. Ny syklonteknologi - tar effektiv slamutfelling til et høyere nivå.​Zeparo G-Force beskytter essensielle investeringer mot feilfunksjon og funksjonssvikt på grunn av slam, som f.eks. kjeler, pumper, ventiler, kjøleenheter og energimålere. Ingen blokkeringsrisiko. Reduserer behovet for, samt kostnadene ved, vedlikehold av utstyr over systemets levetid.​


Zeparo G-Force