TA-Modulator
En trykkuavhengig reguleringsventil for modulerende regulering

28.08.2016


TA-Modulator er en trykkuavhengig reguleringsventil for modulerende regulering
Ny, spesialutformet likeprosentlig karakteristikk (EQM) gir stabil og nøyaktig modulerende regulering. Ventilen er kompatibel med lineære, proporsjonale og 3-punkts aktuatorer. En innebygd differansetrykkregulator gir høy ventilautoritet, samt automatisk begrensning av prosjektert vannmengde. Måling av gjennomstrømning og differansetrykk bidrar til redusert pumpeforbruk, og gir alle data som kreves for systemdiagnostisering.​​​

TA-Modulator