Vinteren er her… hjelp kunden å bli klar!
Ved å forsøke å forutse varmeanleggets servicebehov
og rette feil før de forverrer seg kan du enkelt kick-starte
fyringssesongen for deg og dine kunder.


26.09.2018

Last ned denne flyer som en enkel guide for gjennomgang av dine kunders varmeanlegg.

En gjennomgang før sesongstart vil kunne optimalisere anlegget og samtidig en bedre kunderelasjon. 
Noen enkle punkter om mulige konsekvenser med et anlegg som ikke er kontrollert:
  • Feil trykksetting av anlegg vil kunne skape lekkasjer samt redusere effektivitet og levetid.
  • Slam og Magnetittavleiringer kan ødelegge kritiske komponenter som vekslere og pumper. I tillegg kan avleiringer i systemet påvirke effektiviteten negativt med inntil 5%. 
  • Utdaterte termostathoder produsert før 1988 kan redusere tap av energieffektivitet med inntil 7%.


Flyer-winter-is-coming-200px.jpg


Last ned sjekklisten nå!


Spør en ekspert


Vinteren er her… hjelp kunden å bli klar!