HyTune App

Den brukervennlige appen for aktuatorkonfigurasjon for TA-Slider-serien av aktuatorer.


Har bl.a. følgende funksjoner:

  • Enkel justering av parametere i TA-Slider-aktuatorer:
- inngangssignal,
- utgangssignal,
- begrensning av slaglengde,
- hastighet,
- binær inngang og reléprogrammering,
- og mer …
  • Historikk for seneste feil og driftsstatistikk
  • Direkte overstyring av aktuatorens posisjon

Tilgjengelig for nedlasting i AppStore og GooglePlayy 


HyTune